Objevování učednictví

Následování Krista. Co to znamená?

  • Cílem kurzu Objevování učednictví je poskytnout vám čas a prostor k posunu k hlubšímu přemýšlení o víře i k reálnému křesťanskému životu  
  • Tato osmitýdenní cesta listem apoštola Pavla Filipským vám pomůže v důležitých otázkách. Například, jak si mohu být jist, že jsem křesťan, nebo o čem život vlastně je.
  • Kurz je určen pro všechny, kteří o učednictví ještě neslyšeli, ale také pro ty, kteří by si to rádi zopakovali a prohloubili své znalosti.
  • Kurz Objevování učednictví vede ke každodennímu studiu Bible a rozhovoru s Bohem.
  • Objevování učednictví vám pomůže porozumět, co to znamená následovat Krista v dnešní době, a povzbudí vás, abyste začali kráčet v Jeho stopách s jistotou.

Co nás čeká

  • Ekumenické středeční večery (od 9. do 23.1.)
  • Generace Y a Z.  Jaký je jejich svět? Co se od nich naučit? Co potřebují oni od nás? Přednáší David Novák (předseda Rady CB a dlouholetý vedoucí odboru mládeže CB). 20. ledna, modlitebna CB v Kutné Hoře (Masarykova 321/9), od 15h.

Středa 9. ledna v 19h
Téma: „Bůh Otec“
Tomáš Mojžíš (Remedy International Church)
Modlitebna Církve bratrské – Bétel (Vrchlického 109)
Středa 16. ledna v 19h
Téma: „Boží Syn“
Martin Fér (Českobratrská církev evangelická)
Remedy International Church (Studentská 300)
středa 23. ledna v 19h
Téma: „Bůh – Duch svatý“
Vladimír Hronek (Církev římsko-katolická)
Kostel Církve československé husitské (Dr. Horákové 561)
Během setkání se bude opět konat sbírka na podporu aktivit Speciální základní školy v Poděbradech. 
Po každém večeru bude připraveno drobné občerstvení.