Bohoslužby

Bohoslužby se konají každou neděli od 9:30 do cca 10:30. Bohoslužba má svůj řád (liturgii), přesto u nás probíhá v uvolněné atmosféře, kde se každý může snadno připojit. Během bohoslužby zpíváme moderní i starší písně za doprovodu hudebníků. Zazní také krátké slovo pro děti, informace o aktualitách, čtení z Bible, zhruba 20 minutový výklad z Písma s aplikací pro současného člověka, společný prostor k modlitbám. Památku svaté Večeře Páně slavíme zpravidla jednou měsíčně, o svátcích pak častěji. Zhruba po 20 minutách děti (od 3 let do 6. třídy) mají vlastní program úměrně věku (slovíčko z Bible, zpívání, hraní, vyrábění).