Církev bratrská

Logo_CB na web

Náš sbor je součástí Církve bratrské. Církev bratrská jako součást Kristovy církve je svazek samostatných sborů v České republice, které se dobrovolně zavázaly k jednomyslnosti víry, k službě Bohu a lidem a k bratrskému soužití podle příkladu novozákonní církve.

Preambule

Slider Image1920x1200 10Za pravidlo víry a života přijímá Církev bratrská Písmo svaté – Bibli. Hlásí se ke starokřesťanským vyznáním víry (Apoštolské vyznání, Nicejsko-cařihradské, Chalkedonské, Athanasiovo), k reformovaným konfesím (zvl. Druhá Helvetská konfese, Heidelberský a Malý Westminsterský katechismus), k odkazu Jednoty bratrské (zvl. vyznání Jednoty bratří českých podle vydání Komenského z roku 1662) a k zásadám evangelikálního hnutí vyjádřených např. vyznáním Lausannského závazku z roku 1974 a Závazku z Kapského města z roku 2010.

Komentáře nejsou povoleny.