Menu

Vítejte na stránkách CB Chrudim!

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne."
Jan 14:6

Pravidelný program

 

 

Bohoslužba:                neděle - 9:00

Biblická hodina:           středa - 18:00

Setkání dorostu:            pátek - 17:00

Setkání mládeže:        sobota - 18:00

Sborový zvěstník CB Chrudim

 

časopis ke stažení ZDE (říjen 2018)