Pravidelný program

Scházíme se v neděli od 9:00. Biblická hodina probíhá ve středu od 18:00. Mládež se schází v sobotu od 18h. Dorost (Klub) v pátek od 17:00. Scházíme se na adrese Filištínská 27; více zde. Proč se scházíme? Jádrem sborového života v…

Nedělní oznámení

Neděle, 26. 5. 2019: Začíná přestavba WC, ve sboru bude omezený provoz. Stále potřebujeme ochotné bratry na bourání WC. Hlaste se u J. Nadrchala. Biblická hodina tento týden není.Není ani misijní skupinka a Klub dorostu. Příští neděli proběhne sborový…

Historie sboru

Kořeny práce Církve bratrské v Chrudimi se datují do doby po první světové válce. Tehdy se evangelium šířilo pomocí kolportérů Biblí a křesťanské literatury a prvních kazatelů Svobodné církve reformované, zejména bratra Adolfa Adlofa. Evangelium zasáhlo i některé lidi v Chrudimi…

O nás a kontakty

Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána. Přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života. Hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k…

Kontaktujte nás

V případě zájmu o osobní rozhovor, studium Bible či v případě jakéhokoliv dotazu pište zde: