Pravidelný program


 Přejít zpět


Scházíme se v neděli od 9:30. Mládež se schází v sobotu od 18h. Dorost (Klub) v pátek od 17:00. Scházíme se na adrese Filištínská 27; více zde.


Proč se scházíme?

Jádrem sborového života v Církvi bratrské jsou bohoslužebná shromáždění. Církev, která vychází ke službě společnosti, se musí také společně shromažďovat k obnově sil a k čerpání dalšího vedení a moudrosti z Božího slova. V bohoslužebných shromážděních se zvěstuje Boží slovo především kázáním a službou svátostmi. Na toto Boží oslovení církev odpovídá vzýváním a chválením Pána v modlitbách a písních a osobním svědectvím víry. Shromáždění sboru jsou tedy místem společenství s Bohem a církví a příležitostí k čerpání ze společenství církve (1J 1,3). Shromáždění jsou otevřena pro veřejnost a hosté jsou v nich vítáni.

Duchovní zásady Církve bratrské

Interiér modlitebny CB Chrudim. Více o její stavbě zde. O historii sboru si můžete přečíst zde.