Dorost


 Přejít zpět


Klub dorostu je pro děti od 10 do 16 let. Naším cílem je budovat partu. Proto hrajeme různé hry a společně přemýšlíme nad tím, jestli k nám může Bible mluvit i v dnešní době. 

Scházíme se skoro každý pátek v 17 hodin ve sboru CB Chrudim, Filištínská 27.

Vedoucím dorostu je Jan Hušek, (e-mail: jepp@centrum.cz) a Karel Jonáš, (e-mail: karel.jonas@atlas.cz).