O nás a kontakty


 Přejít zpět


Církev bratrská je společenstvím lidí, kteří vyznávají osobní křesťanskou víru v trojjedinného Boha jako svého Spasitele a Pána. Přijímá Bibli jako zjevené Boží Slovo za jediné měřítko víry, učení a života. Hlásí se k základním starokřesťanským vyznáním víry, k dědictví světové i domácí reformace, zvláště pak k odkazu Jednoty bratrské a k zásadám evangelikálního hnutí. Tvoří svazek samostatných sborů, do kterých může kdokoliv přijít a hledat odpovědi na základní životní otázky.

Scházíme se každou neděli od 9:30; více zde.


Historie sboru | Bývalí a současní kazatelé sboru | Stanice Proseč


Adresa:

Sbor Církve bratrské v Chrudimi

Filištínská 27, 537 01 Chrudim.

Další údaje:

IČO: 26520010, bankovní účet: 2401599797 / 2010

Kazatel:

Martin Grohman, MA, e-mail: martin.grohman@cb.cz, tel.: +420778014340

Starší sboru:

Daniel Kotrla (místopředseda), Jaroslav Nadrchal (hospodář), Karel Jonáš, Jaroslav Werner

 

Kontaktujte nás

V případě jakéhokoliv dotazu, zájmu o osobní rozhovor nebo v případě zájmu o studium Bible pište zde: