ACET


 Přejít zpět


ACET je mezinárodní, mezidenominační křesťanská organizace, která poskytuje bezpodmínečnou péči, praktické vzdělávání a vyučování v oblasti HIV/AIDS a rizikového chování mládeže.

ACET spolupracuje s dalšími organizacemi, které se zabývají problematikou AIDS. Pracuje s národními a mezinárodními úřady na zlepšení politiky jak zabránit šíření HIV/AIDS.

ACET Česká republika vyvíjí následující činnost:

 • práce s dětmi a mládeží
 • pořádání konferencí, seminářů v ČR a v zahraničí
 • spolupráce s národními a mezinárodními organizacemi
 • poskytování poradenství
 • vzdělávání pedagogických i nepedagogických pracovníků
 • realizace přednášek
 • příprava metodických, vzdělávacích a propagačních materiálů
 • tvorba, realizace a prezentace mediálních vzdělávacích pořadů a programů
 • publikační činnost
 • podpora mimoškolních aktivit a využití volného času
 • charitativní a humanitární činnost a praktická pomoc potřebným mladým lidem v ČR i v zahraničí
 • zajišťování financování pro kurzy, školení, vzdělávací programy, studijní pobyty, stáže a školicí místa
 • podpora mezirasové tolerance a vzájemného lidského a kulturního poznání
 • konzultační a výchovná práce s rodinou, manželskými páry i jednotlivci
 • aktivní zapojení obyvatel rozvojových zemí do projektů, zvyšování jejich kvalifikace

Adresa:

ACET ČR, o.s.
Čs. armády 492
537 01 Chrudim

Ředitel:

Mgr. František Krampota
telefon: +420 733 121 953
e-mail: acet.cz@volny.cz
web: www.acet.cz

Bankovní spojení:

ACET Česká republika
KB Hlinsko
č. účtu: 19-5069080267/0100
IČO: 49439910

ACET ČR, o.s. je charitativní organizace, která nabízí své služby zdarma, ale přijímá příspěvky od dárců.

Více naleznete na www.acet.cz