Přihlášení

Husovy oslavy

Každoročně jsou v Husinci pořádány Husovy oslavy, na kterých se náš sbor spolupodílí spolu s občanským sdružením Mistra Jana z Husince a městem Husinec. Pro tyto oslavy poskytujeme prostor modlitebny a zajišťujeme jejich duchovní náplň, zejména při ekumenické bohoslužbě. 


Oslavy 600 let  

Husovy oslavy 2105


 
Tomáš Butta CČSH

ThDr Tomáš Butta
 patriarcha CČSH

 
Adof Pintíř

 Mons. Mgr. Adolf Pintíř ŘKC
generální vikář ŘKC


Pavel Černý

ThDr. Pavel Černý Th.D. 
 emeritní předseda CB a ERC


Petr Grulich

Mgr. Petr Grulich
tajemník RCB

 
  
Oslavy 2005 s prezidentem republiky prof. Ing. Václavem Klausem 

Hus 2005

kazatel sboru Martin Grohman

s pevěckým sborem


Hus 2005

se starostou obce 

 
 


 
  Pohled na opravený památník M.J. Husa 

Husův poamátník

Areál Husova památníku
 

 

 

 

            

Kategorie obsahu: