Přihlášení

YMCA

YMCAYMCA je křesťanské sdružení mladých lidí
(Young Men´s Christian Association).

Je to nejstarší, největší a nejrozšířenější mládežnická organizace na světě. Usiluje o harmonický rozvoj člověka, jeho ducha, duše a těla (jak symbolizuje červený rovnostranný trojúhelník, který má YMCA ve svém znaku). Je otevřena všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, náboženského vyznání, sociálního postavení, fyzických i duševních schopností. YMCA pracuje ve 124 zemích světa a má asi 45 milionů členů. Od roku 1993, má YMCA pobočku také v Husinci v místním sboru Církve bratrské. Za tu dobu jsme toho stihli poměrně dost - tábory, kurzy angličtiny, vedení klubů, nejrůznějších jednorázových aktivit od soutěží přes koncerty až po výstavy a přednášky. Zkrátka pracujeme tak, jak umíme. Snažíme se o to, aby se YMCA stala místem, kde jsou všichni rádi a spokojeni. Postupně získáváme přízeň dalších nových lidí. Stěžejní činností našeho sdružení jsou především dětské letní tábory a také známý English camp, který je pořádán ve spolupráci s americkými lektory. Dále to jsou jednorázové aktivity jako Kreativní víkend, Babský slet, Kuličkiáda atd. Z klubů můžeme jmenovat zájmový klub Rosa pro děti z Husince a okolí.

Kontakt: Timoteus Chán, tel: 723 099 430
Miroslav Pecha, e-mail: husinec@ymca.czymca.husinec@centrum.cz 
Kontakt na YMCA v České republice: http://www.ymca.cz/kontakty/kc/husinec/

Kategorie obsahu: