Přihlášení

Církev bratrská - otevřené místo

Projekt

CÍRKEV BRATRSKÁ - OTEVŘENÉ MÍSTO
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD příslušné MAS. 

 

 

 

 

 

      Evropská Unie
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova

         

Sbor Církve bratrské v Husinci se díky ochotné spolupráci s pracovníky MAS Šumavsko mohl přihlásit do dotačního titulu Program rozvoje venkova, který vyhlásil SZIF (Státní zemědělský intervenční fond) a získalo dotaci, kterou v současné době realizujeme a vyúčtováváme.

Děkujeme všem, kteří nám v tomto projektu napomohli svou radou ale i jinou podporou, patří mezi ně především:

·         Pracovníci MAS Šumavsko

·         Zástupci Města Husinec

·         Dodavatelé materiálně-technického zázemí

Představení projektu

 Název projektu:              Církve bratrská – otevřené místo

Reg. číslo projektu:       23/009/19210/231/106/000705/001

Žadatel:                              Sbor Církve bratrské v Husinci

 Popis projektu:

Projekt "Církev bratrská - otevřený prostor" reaguje na současné potřeby naší organizace, které se týkají nákupu nového materiálně-technického zázemí, jež nám výrazně pomůže zkvalitnit kulturní a společenské aktivity pro veřejnost. Jedná se o nákup a vybavení ozvučení, venkovních přístřešků, pivních setů, osvětlení a topidel. Toto zázemí bude určeno pro aktivity, které se konají ve venkovním prostoru (zahrada či nádvoří před hlavní budovou), v případě zvukové aparatury se jedná o vnitřní prostor budovy, tzv. velký a malý sál. Vnitřní i venkovní prostory naší církve otevíráme pro realizaci nejrůznějších aktivit kulturně-společenského charakteru, které pořádáme vlastními silami, případně ve spolupráci s jinými subjekty. V rámci naší činnosti pro veřejnost se v prostorách pořádají koncerty (např. na Husovy oslavy), koncerty žáků ZUŠ Vlachovo Březí, přednášky, ale i soutěže a akce pro děti. V rámci programu Husových oslav zde návštěvníci slavnostního programu mohou absolvovat ekumenickou bohoslužbu, nebo mohou využít tzv. odpočinkovou zónu. V posledním roce je prostor otevřen i ukrajinské komunitě pro realizaci jejích aktivit. Projekt se v souladu s rozvojovým plánem Města Husinec.

 Výsledky projektu:

Hlavním výsledkem projektu bude nákup a vybavení materiálně-technickým zázemím pro realizaci kulturně-společenských aktivit v prostoru Sboru Církve bratrské v Husinci, konkrétně se jedná o:

·         nákup a instalaci ozvučení;

·         nákup 10 pivních setů;

·         nákup 10 venkovních stanů (přístřešek nad pivní set);

·         nákup 2 venkovních topidel, včetně obalu;

·         nákup 2 světel pro venkovní aktivity.

Nákupem výše jmenovaného materiálu docílíme kvalitního zázemí pro pořádání kulturně-společenských aktivit pro veřejnost.

 Harmonogram projektu:

Předpokládané zahájení projektu:                        01.05.2023

Předpokládané ukončení projektu:                      31.12.2023

Předpokládaný termín žádosti o platbu:            1.3.2024

 Financování projektu:

Celkové předpokládané výdaje projektu:          269.998,-Kč

Výdaje pro spolufinancování (dotace):               215.998,-Kč, tj. 80%

Spolufinancování (vlastní zdroje žadatele):     54.000,-Kč

 Realizace projektu:

1.      Podařilo se nám do 10.1.2024 nakoupit a instalovat veškerý materiál a technické vybavení, které bylo v rámci projektu pořízeno.

2.      Podali jsme Žádost o platbu a v současné době spolupracujeme na zdárném vyúčtování projektu.

3.      Připravili jsme tiskovou zprávu, která by měla vyjít ve Zpravodaji Města Husinec (snad v dubnu 2024).

4.      Připravili jsme tyto informační webové stránky, které budeme ještě doplňovat o fotografie využitelnosti získaného vybavení.

5.      Připravujeme se v letošním roce na akce a aktivity, například Husovy oslavy, ale i jiné soukromé či církevní aktivity.

Kategorie obsahu: