Přihlášení

Pavel Fér

P. Fér

Narodil jsem se r. 1960 na Kladně v rodině věřících rodičů. Díky tomu  jsem měl hned výhodu společenství místního sboru Církve bratrské. Do dnes vděčně vzpomínám na dětskou besídku, dorost a mládež, jež mne významně formovaly. Ve čtrnácti letech jsem byl při jedné evangelizaci osloven a rozhodl se odevzdat svůj život Pánu Ježíši Kristu. Pro své náboženské přesvědčení jsem nemohl studovat na střední škole, a tak jsem se nejprve vyučil a maturitu na elektrotechnické průmyslovce si udělal až potom.  Už před absolvováním základní vojenské služby jsem prožil povolání do služby v církvi. Proto jsem se přihlásil do kurzů, které tehdy tajně organizovala Rada Církve bratrské. Nedlouho po jejich absolvování a po sňatku s manželkou Jaroslavou jsem byl v roce v roce 1988 povolán do služby při civilním zaměstnání v Trutnově, a to jako domovník v nové modlitebně, laický kazatel, vedoucí mládeže, dorostu a pak i vedoucí místní stanice. Zde se nám byl nejprve darován syn Daniel, pak dcera Kateřina a opět syn Timoteus. V roce 1991 přišlo pozvání ke kazatelské službě na plný úvazek v Litomyšli. Zde jsme se ještě rozrostli o dcery Lydii, Alžbětu a syna Benjamína. Po desíti letech (2001) jsme pak přijali další pozvání, tentokrát do sboru v Horní Suché. V roce 2010 jsme se přesídlili do krásného jihočeského městečka Husince. Když z čela Dětského odboru RCB odešel obdarovaný Roman Neumann, byl jsem po několikaleté službě v tomto odboru povolán do jeho vedení. 

 

Moje rodina (v Horní Suché): 

Férovi
Kategorie obsahu: