Přihlášení

Pavel Světlík

P. SvětlíkPavel Světlík nar. 21.5 1950 v rodině tkalce a písmáka Miliče Světlíka, vyrostl v duchovním prostředí  nejstaršího  sboru Církve bratrské /dříve Jednoty českobratrské/ v Bystrém v Orlických horách. Po ZŠ studoval zemědělství a později KETF Komenského fakultu v Praze 1969-1974. Po dvou letech základní vojenské služby nastoupil do prvního sboru v Liberci 1977-1989. Těsně před sametovou revolucí v létě 1989 se přestěhoval s manželkou Radkou a čtyřmi dětmi /Jan, Petra, Pavel, Daniel/ do husineckého sboru. Zde Světlíkovi působili až do léta r. 2002, kdy odešli zpět do východních Čech. Na přelomu tisíciletí iniciovali již na Husinecku založení české environmentální křesťanské organizace A Rocha. Po roce 2002 se působení této organizace přeneslo z Prachaticka do východních Čech. Světlíkovi zde spolu s týmem A ROCHA  v Dobrém u Dobrušky  přestavují starou tkalcovnu, kdysi mlýn zvaný Krupárna  v ekologicko křesťanské centrum.Na  přilehlých pozemích kolem budovy centra vzniká rozsáhlý  přírodní areál květnatých luk, rybníčku a mokřadních tůní i jiná zařízení, např. krmítek, hnízdišť a to vše pro ekologicko-křesťanskou výchovu dětí a mládeže. Více o jejich práci je na  www.arocha.cz nebo v dokumentu české televize na http://www.ceskatelevize.cz/porady/1185258379-cesty-viry/215562215500004-dotknout-se-prirody/ 

Světlíkovi

Kategorie obsahu: