Přihlášení

Pavel Jan Hus Zelinka

P.J.H. Zelinka

Kazatel Pavel Jan Hus Zelinka pocházel z jižních Čech. Narodil se v kazatelské rodině Svobodné -reformované církve v Husinci 26. května 1898. V Praze se vyučil v medicinální drogerii, v roce 1916 byl odveden a narukoval do víru světové války. Prošel ruskou a italskou frontou a nakonec byl stižen těžkou malárií, která ho poznamenala na celý život. V těžkých chvílích, kdy jeho život visel takřka na vlásku, zaslíbil se – bude-li uzdraven – věnovat se cele službě evangelia Kristova jako kazatel Slova. Dva roky (1922—1924) studoval na biblické škole v Glasgowu (BTI) jeden rok na glasgowské universitě a jeden rok na biblickém ústavu St. Chrischona ve Švýcarech. Po návratu ze zahraničních studií byl přijat za kazatele Jednoty českobratrské a byl mu určen zkušební rok u kazatele Hochmana v Plzni. Z Plzně však již po třech měsících byl poslán do Husince, aby se ujal práce ve sboru osiřelém odchodem kazatele Františka Husáka. Ordinován byl při výroční konferenci v Kutné Hoře v květnu 1929. V Husinci podnikl ve dvou etapách (1929 a 1935) přestavbu a úpravu sborového donu s modlitebnou a zavedl několik nových kazatelských stanic. Po těžké době druhé světové války odešel po 21 letech v roce 1947 z husineckého sboru, aby se ujal správy sboru v Českých Budějovicích, kde však zůstal již jen dva roky. V červenci 1949 opustil práci církve a vystěhoval se do USA, kam ho o rok dříve předešla jeho manželka. Kazatelem evangelia však zůstal. Byl povolán do sboru metodistické církve v New Albany, pak v Big Flats a na konec opět v New Albany, odkud ve svých sedmdesáti letech v roce 1968 odešel do výslužby na odpočinek. Stál tedy na kazatelně jako pastýř sborů s půlroční přestávkou plných 42 let. A na jeho práci se všude, kde působil, vděčně vzpomíná. Do nebeského domova byl odvolán 27. června 1975, a jeho popel je uložen u kostela v New Albany.

P.J.H. ZelinkaP.J.H. ZelinkaP.J.H. Zelinka

 

 

 
 
 
Kategorie obsahu: