Přihlášení

Miloslav Lachman

M. Lachman

 Narodil se M. a A. Lachmanovým 7.2.1929 v Praze. Druhá světová válka mu zabránila ve studiích, a tak mu nezbylo než nastoupit do učení na železnici.  Pracoval nejprve ve Slaném, později v Jablonci nad Nisou.  Až pak si mohl doplnit vzdělání a odmaturovat na jedenáctileté střední škole. Na výzvu br. ředitele K. Kolmana vystudoval teologii v Biblickém ústavu v Kutné Hoře. Po návratu ze základní vojenské služby se oženil se ses. Růženou Dřevovou. Spolu mají tři syny a jednu dceru. Po narození čtvrtého dítěte byl vyzván br. kaz. B. Benešem, předsedou RCB, aby se ujal tehdy kazatelské stanice CB v Písku. Zde byl po pěti letech ordinován. Po té byl povolán na sbor v Husinci, kde působil osm roků. Po odchodu z Husince působil deset let v Táboře. Nakonec až do odchodu do penze téměř deset let pracoval ve sboru CB v Kladně. Nyní jako emeritní kazatel vypomáhá ve službě ve sboru CB v Letovicích.

  

 

Lachmanovi
Kategorie obsahu: