Přihlášení

Martin Grohman

M. Grohman

Narodil jsem se r. 1970 v Brandýse nad Labem. Pocházím tedy ze středních Čech, konkrétně z Neratovic. Zde jsem vyrůstal v nevěřící rodině, kde se o víře vůbec nehovořilo a tak nějak se mlčky předpokládalo, že víra je něco nereálného, něco, co normálně uvažující člověk nemůže brát vážně. Když se dnes zpětně dívám na tuto dobu, věřím, že již tehdy Pán Ježíš působil v mém životě. Např. skrze mé koníčky. Zajímal jsem se velmi o astronomii, o věci související se vznikem života na zemi. Začal jsem pracovat na hvězdárně, četl jsem hodně filozofii, ale problém byl, že jsem si myslel, že někde ve hvězdách či v moudrosti najdu pro sebe odpovědi. Což však nebylo možné, protože jsem hledal odpovědi na otázky, které bez osobního vztahu s Ježíšem Kristem není možné odpovědět. Četl jsem pak jednou verš z 1. epištoly Korintským 2:9: „Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ Pochopil jsem, že je to slovo i pro mne.

Brzy po mém obrácení uvěřil i můj bratr a další mí přátelé z Neratovic. Já jsem začal naplno sloužit Bohu a v této službě jsem v Kralupech nad Vltavou potkal i svou budoucí manželku Irenu. Bůh nám dal čtyři krásné děti, nejprve dvě děvčata a pak dva kluky. Později jsem prožil i povolání do služby kazatele. Vystudoval jsem Evangelikální teologický seminář v Praze a pak prošel přípravou na službu jako vikář v Náchodě. Později jsem dokončil magisterský program na mezinárodní škole TCMI v Rakousku. Jako kazatel jsem sloužil v Husinci, v Havířově a v současné době sloužím v Chrudimi.Grohmanovi

 

Kategorie obsahu: