Přihlášení

Antonín Josef Gayer

A. Gayer

Rodištěm kazatele Antonína J. Gayera byla západočeská metropole, kde spatřil světlo světa 18. května 1872 jako pohrobek, sedm týdnů po smrti svého otce. Také matka odešla brzy po otci, takže se na ni vůbec nepamatoval. Jako oboustranný sirotek byl vychován u příbuzných a ač velice toužil po vzdělání, musel záhy pracovat výdělečně jako pomocný dělník v továrně. V osmnáctém roce svého věku byl pozván do Křesťanského spolku mladíků a odtud se brzy dostal do obecenství sboru Svobodné-reformované církve. Zde se obrátil, uvěřil, dosáhl jistoty spasení, přestoupil do církve a byl přijat do plzeňského sboru. Osvědčoval se pak jako horlivý a radostný svědek Boží milosti a přijal obdarování pro službu evangelia v církvi. Plzeňští počítali s ním pro Rokycany, kde se nadějně otevírala práce, ale cesta jeho služby dostala jiný směr a jiné cíle. Po krátkodobých přípravách při kazatelích Adlofovi a Cejnarovi byl přijat za evangelistu a byla mu svěřena péče o sbor v Písku. V té době – 1897–1901 pobýval ještě delší čas na zahraničních bohosloveckých učilištích a pro Písek mu byla dána pomoc ve Františku Markovi a Čeňku Lešetickém. Na samém sklonku roku 1901 byl poslán do sboru na Kladně, kde však nepobyl dlouho. Na konci roku 1902 se s ním setkáváme již v České Třebové, kde působil do jara 1907. Pak následovala tři léta radostné služby v rodišti mistra Jana v Husinci a dále téměř 12 let v Českých Budějovicích (1910–1922), když celou světovou válku byl ve vojenské službě. Na začátku roku 1923 byl volbou povolán do Brna, kde sloužil s požehnáním celých pět let. Odtud na devět měsíců odešel do Berouna a na podzim 1928 vstoupil do služeb českobratrské církve evangelické a přijal místo vikáře v Hradišti u Nasavrk. Zde však působil již jen tři roky. Na věčnost byl odvolán v Brně 10. října 1931 ve věku 59 let.
Nadšený svědek Boží milosti, ohnivý kazatel ryzího biblického základu, poutavý přednášeč vysoce hodnotného obsahu, pohotový a obratný literát, výborný organizátor a věrný modlitebník. Řadu let byl členem Rady Jednoty českobratrské a byl předsedou Svazu mládeže Jednoty českobratrské.

Kategorie obsahu: