Zprávy a pozvánky

 • Rozloučení s Jiřím Fojtíkem

  18. 1. 2022

  Rozloučení s Jiřím Fojtíkem budeme také přenášet
  online v sobotu 22.1.2022 od 14:00 na https://cb.cz/ostrava/zive/

   

  Kondolence a vzpomínky na Jirku Fojtíka
  můžete vkládat přes tento formulář: https://forms.gle/whSCjtg3BLFBrV1u7

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2022

  5. 1. 2022

  V neděli 02. 01. 2022 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2022.

  Sbor Láska nechť je bez přetvářky. Ošklivte si zlo, lněte k dobrému.
  Římanům 12, 9
  Staršovstvo Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh.
  Dodám ti odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.
  Izajáš 41, 10 
  Sesterstvo Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky. Buďte tedy obezřetní jako hadi
  a bezelstní jako holubice.
  Matouš 10, 16 
  Malá Besídka Ti, za něž Hospodin zaplatil, se vrátí, přijdou na Sijón s plesáním a věčná radost bude na jejich hlavě. Dojdou veselí a radosti, na útěk se dají starosti a nářek.
  Izajáš 51, 11
  Velká Besídka Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
  Filipským 4, 6-7
  Dorost Žijte proto jako děti světla – ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost
  a pravda. Zkoumejte, co se líbí Pánu.
  Efezským 5, 9-10 
  Mládež Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený.
  Koloským 4, 5 
  Klub seniorů Láska nezná strach. Dokonalá láska strach zahání, vždyť strach působí muka, a kdo se bojí, nedošel dokonalosti v lásce.
  1. list Janův 4, 18 
  Hudební skupina Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.
  Kazatel 9, 10  
  KOPR Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3 
  Vězeňská péče

  Hesla na rok 2020

 • Program Aliančního týdne modliteb 2022 v Ostravě

  4. 1. 2022

  Den Místo bohoslužby Slovem slouží Čas 
  Neděle
  9. ledna
  Křesťanské společenství
  V Zálomu 1
  Pavel Kolegar a spol. 18.00 hod.
  Pondělí
  10. ledna
  Bratrská jednota baptistů
  Závoří 101/32
  Bohuslav Sikora a spol. 18.00 hod.
  Úterý 
  11. ledna
  Římskokatolická církev, kostel Don Bosco
  Vítkovická 1949/28
  Pavel Moravec a spol. 18.00 hod.
  Středa 
  12. ledna
  Českobratrská církev evangelická
  Husovo nám. 4, Třanovského sál
  Ewa Jelinek a spol. 18.00 hod.
  Čtvrtek 
  13. ledna
  Slezská církev evangelická a.v.
  Husovo nám. 4, Lutherův sál
  Vladislav Volný a spol. 18.00 hod.
  Pátek  
  14. ledna
  Církev adventistů sedmého dne
  Mňukova 1127/17
  Michal Jurkovský a spol. 18.00 hod.
  Sobota
  15. ledna
  Církev bratrská Ostrava – Poruba
  Žilinská 1889/13
  Petr Polách a spol. 18.00 hod.
  Neděle
  16. ledna
  Církev bratrská Ostrava – centrum
  28. října 148
  Tibor Máhrik a spol. 18.00 hod.
 • Alianční týden modliteb 2022 – Ostrava

  3. 1. 2022

  ŠABAT – ŽIVOT V BOŽÍM RYTMU

  Máme více volného času než kterákoli jiná předchozí generace. Mít více času bez práce však auto maticky neznamená mít pohodu. Rostoucí rychlost a tlak, které zažíváme na pracovišti, si již našly cestu do našeho volného času, a dokonce i do našeho života víry. Ve skutečnosti mnozí z nás zápasí, abychom měli na ztišení a modlitbu alespoň deset minut denně. Žijeme v době neustálé zábavy a sebepropagace. Není divu, že nabídky, které slibují odpočinek a relaxaci, jako je trénink mindfulness, jóga nebo dlouhé pauzy – známé také jako „sabatikly“ – zažívají boom.

  Moderní manažeři používají výraz „sabatikl“, který má přitom hluboké kořeny v židovsko-křesťanské tradici. „Šabat“ znamená zastavení, čas k odpočinku, pauzu. Když nás Bůh jednou týdně vyzývá, abychom vše odložili, chce nám zachovat svobodu. Neměli bychom se nechat určovat svými starostmi, potřebami nebo prostředím, ale žít z důvěrného vztahu s naším Stvořitelem. Sobota je nejlepším prostředkem v boji proti odcizení a nejlepším prostředkem k plnosti života. (Pokračování textu…)

 • HOVORY – Co se děje? – 23. 01. 2022 v 17:00

  2. 1. 2022

 • 19. 12. 2021 – dětská slavnost a Michal Kuhn

  21. 12. 2021

  Zpet do fotogalerie.

 • 12. 12. 2021 – Adventní koncert – Veronika June

  14. 12. 2021

  Zpet do fotogalerie.

 • Adventní koncert – Fratres – 19. 12. 2021

  10. 12. 2021

 • Adventní koncert – Veronika June – 12. 12. 2021

  10. 12. 2021

 • Celocírkevní půlnoční online bohoslužba 24. 12. 2021 v 22:00

  10. 12. 2021

  Přenos bude možné sledovat na webové stránce http://cbplzen.cz/live.

 • Oznámení KVĚTEN 2018

  19. 5. 2018

  Oznámení KVĚTEN 2018