• 24. 12. 2022 v 23:00

Zprávy a pozvánky

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2023

  13. 1. 2023

  V neděli 01. 01. 2023 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2023.

  Sbor Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se
  v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3
  Staršovstvo Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.
  Jóel 3, 5a
  Setkávání žen A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.
  1. list Petrův 3, 15-16a
  Malá Besídka Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý
  k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
  List Jakubův 1, 19-20
  Velká Besídka Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
  Koloským 3, 17
  Dorost Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.
  Přísloví 14, 31
  Mládež A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
  Koloským 3, 15
  Klub seniorů Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.
  Ezechiel 20, 12
  Hudební skupina Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
  1. list Janův 5, 4 
  KOPR Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3 
  Mamaklub Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.
  Jeremjáš 31, 3 
  Skupinka mužů Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
  List Jakubův 3, 18 

  Hesla na rok 2022

 • Program Aliančního týdne modliteb 2023 v Ostravě

  22. 12. 2022

  Den Místo bohoslužby Čas 
  Neděle 8. ledna 2023 Bratrská církev baptistů Závoří 101/32
  Ostrava – Jih
  18:00
  Pondělí 9. ledna 2023 Církev adventistů sedmého dne Mňukova 1127/17
  Ostrava – Zábřeh
  18:00
  Úterý 10. ledna 2023 Českobratrská církev evangelická Husovo náměstí 4
  (sál Třanovského)
  18:00
  Středa 11. ledna 2023 Armáda spásy M. Majerové 1733/6
  Ostrava – Poruba
  18:00
  Čtvrtek 12. ledna 2023 Slezská církev evangelická a.v. Husovo nám. 4,
  (Lutherův sál)
  18:00
  Pátek 13. ledna 2023 Církev bratrská Poruba Žilinská 1889,
  Ostrava – Poruba
  18:00
  Sobota 14. ledna 2023 Církev bratrská centrum 28. října 148,
  Ostrava
  18:00
  Neděle 15. ledna 2023 Křesťanské společenství V Zálomu 1,
  Ostrava – Pískové doly
  18:00
 • Půlnoční bohoslužba – 24. 12. 2022 v 23:00

  22. 12. 2022

 • 18. 12. 2022 – Oboroh

  21. 12. 2022

  Zpet do fotogalerie.

 • 18. 12. 2022 – dětská vánoční slavnost

  19. 12. 2022

  Zpet do fotogalerie.

 • Vánoční koncert – 19. 12. 2022 v 17:00

  16. 12. 2022

 • 11. 12. 2022 – OKTETO

  14. 12. 2022

  Zpet do fotogalerie.

 • 4. 12. 2022

  7. 12. 2022

  Zpet do fotogalerie.

 • 04. 12. 2022 – Timothy

  6. 12. 2022

  Zpet do fotogalerie.

 • 27. 11. 2022 – LAUDATE DOMINUM

  29. 11. 2022

  Zpet do fotogalerie.

 • Oznámení KVĚTEN 2018

  19. 5. 2018

  Oznámení KVĚTEN 2018