• SpeakOut City Camp 19. – 23. 8. 2024 (KOPR)

Zprávy a pozvánky

 • 25. 03. 2023 – Svatba Marty a Tima Férových

  17. 5. 2023

  Zpet do fotogalerie.
 • 03. 05. 2023 – KLUB SENIORU – Mladý křesťan v Americe

  18. 4. 2023

 • 07. a 09. 04. 2023 – Velikonoce

  14. 4. 2023

  Zpet do fotogalerie.
 • Svatba Kristýnky a Martina – 22. 4. 2023 v 11:00

  20. 3. 2023

 • Svatba Marta a Tim – 25. 3. 2023 od 14 hodin

  6. 3. 2023

 • 19. 02. 2023 – Marie Gonová

  25. 2. 2023

  Zpet do fotogalerie.
 • 12. 03. 2023 – Hovory 9

  20. 2. 2023

 • 20. 01. 2023

  31. 1. 2023

  Zpet do fotogalerie.

 • Hesla Církve bratrské v Ostravě na rok 2023

  13. 1. 2023

  V neděli 01. 01. 2023 jsme společně vylosovali biblické verše pro následující rok 2023.

  Sbor Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se
  v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3
  Staršovstvo Avšak každý, kdo vzývá Hospodinovo jméno, se zachrání.
  Jóel 3, 5a
  Setkávání žen A Pán, Kristus, budiž svatý ve vašich srdcích. Buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo by vás vyslýchal o naději, kterou máte, ale čiňte to s tichostí a s uctivostí.
  1. list Petrův 3, 15-16a
  Malá Besídka Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý
  k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš.
  List Jakubův 1, 19-20
  Velká Besídka Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
  Koloským 3, 17
  Dorost Kdo utiskuje nuzného, tupí toho, kdo jej učinil, kdežto ctí ho ten, kdo se nad ubožákem slitovává.
  Přísloví 14, 31
  Mládež A ve vašem srdci ať vládne pokoj Kristův, k němuž jste byli povoláni v jedno společné tělo. A buďte vděčni.
  Koloským 3, 15
  Klub seniorů Dal jsem jim také své dny odpočinku, aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já, Hospodin, je posvěcuji.
  Ezechiel 20, 12
  Hudební skupina Neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.
  1. list Janův 5, 4 
  KOPR Mějte z toho jen radost, moji bratří, když na vás přicházejí rozličné zkoušky. Vždyť víte, že osvědčí-li se v nich vaše víra, povede to k vytrvalosti.
  List Jakubův 1, 2-3 
  Mamaklub Hospodin se mi ukázal zdaleka: „Miloval jsem tě odvěkou láskou, proto jsem ti tak trpělivě prokazoval milosrdenství.
  Jeremjáš 31, 3 
  Skupinka mužů Ovoce spravedlnosti sklidí u Boha ti, kdo rozsévají pokoj.
  List Jakubův 3, 18 

  Hesla na rok 2022

 • Program Aliančního týdne modliteb 2023 v Ostravě

  22. 12. 2022

  Den Místo bohoslužby Čas 
  Neděle 8. ledna 2023 Bratrská církev baptistů Závoří 101/32
  Ostrava – Jih
  18:00
  Pondělí 9. ledna 2023 Církev adventistů sedmého dne Mňukova 1127/17
  Ostrava – Zábřeh
  18:00
  Úterý 10. ledna 2023 Českobratrská církev evangelická Husovo náměstí 4
  (sál Třanovského)
  18:00
  Středa 11. ledna 2023 Armáda spásy M. Majerové 1733/6
  Ostrava – Poruba
  18:00
  Čtvrtek 12. ledna 2023 Slezská církev evangelická a.v. Husovo nám. 4,
  (Lutherův sál)
  18:00
  Pátek 13. ledna 2023 Církev bratrská Poruba Žilinská 1889,
  Ostrava – Poruba
  18:00
  Sobota 14. ledna 2023 Církev bratrská centrum 28. října 148,
  Ostrava
  18:00
  Neděle 15. ledna 2023 Křesťanské společenství V Zálomu 1,
  Ostrava – Pískové doly
  18:00