Zprávy a pozvánky

 • Impulsy – JÁ, křesťan

  1. 3. 2014

  IMPULSY_JA_KRESTAN

  Srdečně zveme na večerní bohoslužbu IMPULSY v sobotu 08. 03. 2014 od 18:00. Téma: Církev. Promluví Jirka Šimpach, Lucka Crighton a Michael Novotný

  Leták zde: IMPULSY – JÁ,křesťan

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – BŘEZEN 2014

  27. 2. 2014

  KLUB_SENIORU_03_20145.3. Putování po Rumunských horách – Ing. Petr Kučera

  12.3. Západní pobřeží USA – Manželé Jersákovi

  19.3. Klub seniorů není

  26.3. Izrael očima mladých – Marta a Jan Bukáčkovi

  letáček – klub senioru BŘEZEN 2014

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Nové fotogalerie i nové fotografie přidané k již zveřejněným akcím (galeriím)

  27. 2. 2014

  Nové fotogalerie i nové fotografie přidané k již zveřejněným akcím (galeriím) z roku 2013
  (od Honzy Prudila)

 • Plán služeb na březen 2014

  22. 2. 2014

  Plan sluzeb 03_2014

 • Fotografie – 05. 01. 2014 – požehnání Daniele Zonči

  11. 2. 2014

  05. 01. 2014 – požehnání Daniele Zonči

 • Prorok a rozpustilé děti

  8. 2. 2014

  Milí bratří a sestry, milí přátelé, uvažoval jsem nad tím, zda by ten příběh o rozpustilých dětech a jejich přísném potrestání prorokem Elišou /Elizeem/ nebyl vhodným tématem pro kázání na začátku školního roku. Nakonec jsem si to téma nenechal na začátek školního roku, ale události posledních dnů v Londýně a v jiných britských městech mě přivedly k tomu, abych ho připomenul právě dnes.

  Kdyby někdo hledal důvody proti židovskému nebo křesť. náboženství v naší svaté knize- Bibli, pak by mu tento příběh mohl posloužit jako argument proti náboženství vůbec. Vždyť se tu jednalo o krutý a nepřiměřený trest na dětech, sice na dětech, které se chovaly neslušně a nevychovaně vůči starému muži. Ale stejně. Naše společnost stále rozhodněji odmítá trestat své děti. Jestli to je k jejich prospěchu, to už je otázka. A poslední vlna násilností a rabování v Anglii, předtím i ve Francii svědčí o tom, k čemu to nakonec vede.

  2 Královská 2,23-25  Odtud vystoupil do Bét-elu. Když byl na cestě, vyšli z města malí chlapci, pošklebovali se mu a pokřikovali na něj: „Táhni, ty s lysinou, táhni, ty s lysinou!“ On se obrátil, podíval se na ně a ve jménu Hospodinově jim zlořečil. Vtom vyběhly z křovin dvě medvědice a roztrhaly z nich čtyřicet dvě děti. Odtud odešel na horu Karmel a odtud se vrátil do Samaří.

  Ozeáš 13,4-8  Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není. Já jsem tě poznal na poušti, ve vyprahlé zemi. Měli pastvy do sytosti. Nasytili se a jejich srdce zpyšnělo, zapomněli na mě. Budu na ně jako mladý lev, budu číhat u cesty jak levhart, střetnu se s nimi jako medvědice zbavená mláďat. Hruď až k srdci jim roztrhám, sežeru je tam jako lvice; polní zvěř je rozsápe.

  (Pokračování textu…)

 • Pobyt rodin 6.-8.6.2014, Bílá Holubice

  2. 2. 2014

  Srdečně zveme všechny na Pobyt rodin 6.-8.6.2014, Bílá Holubice. Tradiční pobyt pro rodiny v krásném prostředí Moravice. Bližší info Rychlikovi / Parmovi.

 • Setkání vedoucích skupinek

  2. 2. 2014

  Zveme na Setkání vedoucích skupinek, 23.2.2014 od 12h do 15h. Určeno jak pro vedoucí stávajících skupinek, tak pro nové vedoucí skupinek a další zájemce.

 • Konference dětského odboru 22.3.2014 v Praze

  2. 2. 2014

  Konference dětského odboru 22.3.2014 v Praze, Soukenická. Pozvánka 

  Zveme na celorepublikovou konferenci, kterou připravujeme pro všechny, kteří pracují s dětmi, hledají vyučování, inspiraci či povzbuzení, ať jsou pokročilí či začátečníci.

  Hlavním tématem konference je téma: Velké příběhy předávané nové generaci.

  Pozvaným řečníkem na konferenci Dětského odboru je předseda Rady CB na Slovensku Ján Henžel, který konferenci otevře hlavní přednáškou na téma Jdeme čerpat z Bible.

 • Fotografie – 19. 01. 2014 – slib Terryho English

  29. 1. 2014

  19. 01. 2014 – slib Terryho English