• 4.11.2020 od 17:00 v Libresu

Zprávy a pozvánky

 • Nedělní bohoslužba ON-LINE

  12. 3. 2020

  Drazí přátelé,
  s ohledem na vážnost situace v naší zemi a vyhlášení vlády o nouzovém stavu v České republice rušíme až do odvolání veškeré akce organizované v našich prostorách včetně bohoslužeb. Nedělní bohoslužby budou slouženy on-line a vysílány na internetu pro každého, kdo má zájem. Najdete je na youtube (https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=UCcQ9C7yXdUWXLO4k_qdMPMQ).

  Dr. Tibor Máhrik, správce 

  Církev bratrská
  28. Října 148, Ostrava
 • Stanovisko Rady CB k riziku epidemie

  11. 3. 2020

  Jako církev jsme součástí světa a vnímáme odpovědnost za svoje jednání, které má dopad na naše okolí. Uvědomujeme si, že vývoj případné epidemie se bude podstatným způsobem odvíjet od chování nás všech.

  V souvislosti s epidemií koronaviru nás Pán Bůh skrze Písmo vybízí, abychom světskou vládu brali vážně (1Pt 2,13). Učí nás vnímat znamení posledního času (Mt 24,28–29), ale v žádném případě se nenechat svést a zmást (2Te 2,2). Vede nás k přiměřené křesťanské reakci, zvednout hlavy, nepropadat strachu ani zoufalství (Lk 21,28) a být světlem a solí světu (Mt 5,13–16).

  Tváří v tvář dnešní situaci, doporučujeme našim členům a sborům sledovat a respektovat nařízení státní správy i místních samospráv, včetně zákazu veřejných shromáždění. Brát vážně svůj zdravotní stav; v případě potíží dýchacích cest, které by mohly být indikátorem koronavirové nákazy, řídit se pravidly stanovenými státem.

  Naléhavě doporučujeme všem členům, aby se nepodíleli na šíření neověřených a poplašných zpráv, zejména takových interpretací koronavirové nákazy, které v ní vidí výzvu ke zkratkovému chování, nešiřme paniku, ale předcházejme zbytečným komplikacím.

  Velmi doporučujeme pamatovat na nemocné ve svých modlitbách a naléhavě se přimlouvat i za celou společnost, aby nás všechny Pán Bůh milostivě chránil.

 • Bruslení s KOPRem 2020

  29. 2. 2020

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – BŘEZEN 2020

  25. 2. 2020

  11. 3.  Beseda s pamětníky – Manželé Žídkovi

  25. 3.  Indie – cestopis – Martina Valchářová

   

   Letáček BŘEZEN 2020

   

 • 02. 02. 2020 – nové staršovstvo

  20. 2. 2020

  Zpet do fotogalerie.
 • Šťastné setkání pod Lysou

  15. 2. 2020

  Za Radimem mě na lůžkovou část zdravotního oddělení Věznice Ostrava-Heřmanice poslal jiný romský vězeň, strýc jeho ženy Edity. V posledním výkonu trestu, před nímž vydržel na svobodě třináct let, se recidivista Radim (44) ocitl už pošesté, tentokrát na dosud nejdelších šestadvacet měsíců. (Pokračování textu…)

 • 31. 12. 2019 – Silvestr

  6. 2. 2020

  Zpet do fotogalerie.
 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ÚNOR 2020

  31. 1. 2020

  12.2. Albín Polášek – Prof. Milada Kaďůrková

  26.2. Aby vás účet za telefon nezruinoval – Mgr. Kateřina Matoušková

   

   Letáček ÚNOR 2020

 • Teologická kavárna – Teologie Království – Proč zrovna království?

  30. 1. 2020

 • Teologická kavárna – Teologie Království

  30. 1. 2020

  Bible je famozní knihovna s poselstvím, které by měl každý znát. Jak se však k tomu dostat? Jak se zorientovat v těch 66 knížkách? Jak čist Bibli s porozuměním? Tajemné poselstvi se začne vynořovat, když vezmeme v potaz koncept království… kde v epicentru je tajemný Král…

  • 26. 1. 2020        Úvod: Proč zrovna království?
  • 05. 2. 2020        Vzor království
  • 12. 2. 2020        Ztracené království
  • 19. 2. 2020        Zaslíbené království
  • 26. 2. 2020        Rozdělené království
  • 04. 3. 2020        Prorokované království
  • 11. 3. 2020        Přítomné království
  • 18. 3. 2020        Hlásané království
  • 25. 3. 2020        Dokonalé království
  • 01. 4. 2020        Závěr: A co my s tím?