• Potáborové setkání ARCHY

Zprávy a pozvánky

 • Plán služeb na srpen 2013

  23. 6. 2013

  Plán služeb 08_2013

 • Plán služeb na červenec 2013

  23. 6. 2013

  Plán služeb 07_2013

 • Pán umývá učedníkům nohy

  22. 6. 2013

  Je před velikonočními svátky. V církvi bývá čten oddíl Písma svatého o tom, jak Pán Ježíš sloužil svým učedníkům. Je to událost, kterou zaznamenal jen jeden evangelista, apoštol Jan. Je to příběh důležitý, protože kdykoli Pán Ježíš něco pověděl nebo udělal, vždy k tomu měl důvod. Nikdy nic neděla nebo neřekl „jen tak“, aby řeč nestála. Každé jeho slovo i čin měly svou příčinu.

  Jan 13,1-17  Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, aby z tohoto světa šel k Otci; miloval své, kteří jsou ve světě, a prokázal svou lásku k nim až do konce. Když byli u večeře a ďábel již vložil do srdce Jidáše Iškariotského, syna Šimonova, aby ho zradil, Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. (Pokračování textu…)

 • Hospodin – On je Pán (lesa)

  5. 6. 2013

  Při volbách českého prezidenta vymyslel český humorista, dramatik, scenárista, textař a herec v jedné osobě Zdeněk Svěrák krátkou bajku. Bajka zní takto: Jeden lišák v lese dosluhuje a navrhuje nám v lese jiného lišáka za sebe a to je pro nás zajíce nebezpečné a my zajíci, bychom se měli obrátit na lesníka.

  Na internetových stránkách krestandnes.cz  bylo před několika dny zveřejněné hlasování o podpoře prezidentským kandidátům. Dle tohoto internetového hlasování měl mezi křesťanskými zajíci  83.5% podporu lesník Karel Schwarzenberg. Jen 16.5%  křesťanských zajíců chtělo dát svůj hlas lišákovi Miloši Zemanovi.  Nechci, teď tady s kazatelny politizovat. Ani nechci, aby byl viděn Miloš Zeman jako velké nebezpečí pro náš les.

  Vnímám jen, že i v našem sboru zavládla v posledních dnech silná podpora pro lesníka Karla Schwarzenberga.  Viděl jsem několik mladších i starších bratrů a sester s plackou na svetru: Volím Karla! Potom, co se včera stal Miloš Zeman prezidentem, mezi některými z nás zavládlo velké zklamání, ba možná i znechucení s poměry v České Republice.

  Do této situace k nám mluví text dnešního kázání. Přečtu s proroka Izajáše 43, 11-21 (Pokračování textu…)

 • dětský den kopru

  2. 6. 2013

  detsky den 2013 600

 • Plán služeb na červen 2013

  1. 6. 2013

  Plán služeb 06_2013

 • Dětský den v Opavě

  29. 5. 2013

  CB Opava Vás zve na Dětský den v neděli 23.6.2013.
  detsky_den_opava

   pozvanka na detsky den Opava

   

 • Členské shromáždění

  29. 5. 2013

  V neděli 16.6.2013 v 15:00 proběhne členské shromáždění.

 • PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ČERVEN 2013

  29. 5. 2013

  KLUB_SENIORU_06_2013 5. 6. Výlet Frenštát pod Radhoštěm – Pustevny

  12. 6. Závěrečné setkání v kavárně s písničkou

  Slunečné léto plné krásných zážitků
  všem seniorům přeje ELIM

  Opět začínáme 18.září 2013

  letáček – klub senioru ČERVEN 2013

   

  Začátky vždy v 15.00 hod. Kavárna otevřena od 13.30 do 15.00 hod.

 • Odpuštění

  22. 5. 2013

  Žalm 103,8-13  Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

  Jaké to potěšení a ulehčení pro lidi kteří o tomto slově vědí a věří mu. Pán Bůh, bratři a sestry je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství k lidem, kteří se ho bojí. Po těch hodinách kázání, která velká většina z vás již slyšela, by to měla také velká většina z vás vědět. A ne jenom vědět, ale i podle toho žít. Ten Bůh, který je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství, nám totiž říká, abychom byli také takoví. Abychom i mi byli plni lásky a milosrdenství k našim bližním. Je to velká výzva, výzva tak veliká, že i učedníkům Pána Ježíše vrtalo hlavou, jak a jak daleko se touto výzvou mají řídit. Učedníci byli Pánem Ježíšem vyučováni a věděli, že k lásce a milosrdenství patří i to aby odpouštěli lidem, kteří se na nich proviní. Pán Ježíš jim přece vtloukal ne jenom do hlavy, ale především do srdce, aby odpouštěli, aby i jim bylo odpuštěno. Petr se jednoho dne Pána Ježíše zeptal, jak to s tím odpuštěním přesně vypadá. (Pokračování textu…)