• 20. 6. 2021 v 9:30 Vás srdečně zveme na první Bohoslužbu v naší nově zrenovované modlitebny.

Zprávy a pozvánky

 • Odpuštění

  22. 5. 2013

  Žalm 103,8-13  Hospodin je slitovný a milostivý, shovívavý, nejvýš milosrdný; nepovede pořád spory, nebude se hněvat věčně. Nenakládá s námi podle našich hříchů, neodplácí nám dle našich nepravostí. Jak vysoko nad zemí je nebe, tak mohutně se klene jeho milosrdenství nad těmi, kdo se ho bojí; jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. Jako se nad syny slitovává otec, slitovává se Hospodin nad těmi, kdo se ho bojí.

  Jaké to potěšení a ulehčení pro lidi kteří o tomto slově vědí a věří mu. Pán Bůh, bratři a sestry je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství k lidem, kteří se ho bojí. Po těch hodinách kázání, která velká většina z vás již slyšela, by to měla také velká většina z vás vědět. A ne jenom vědět, ale i podle toho žít. Ten Bůh, který je milostiví, pomalý k hněvu a velkého milosrdenství, nám totiž říká, abychom byli také takoví. Abychom i mi byli plni lásky a milosrdenství k našim bližním. Je to velká výzva, výzva tak veliká, že i učedníkům Pána Ježíše vrtalo hlavou, jak a jak daleko se touto výzvou mají řídit. Učedníci byli Pánem Ježíšem vyučováni a věděli, že k lásce a milosrdenství patří i to aby odpouštěli lidem, kteří se na nich proviní. Pán Ježíš jim přece vtloukal ne jenom do hlavy, ale především do srdce, aby odpouštěli, aby i jim bylo odpuštěno. Petr se jednoho dne Pána Ježíše zeptal, jak to s tím odpuštěním přesně vypadá. (Pokračování textu…)

 • Fotografie – 12. 05. 2013 – požehnání – Aničky Čičelové

  12. 5. 2013

  12. 05. 2013 – požehnání – Aničky Čičelové

 • Boží hory

  12. 5. 2013

  Víme to z Bible i ze svých zkušeností, nejsme dokonalí. Nejsme také zproštěni životních zkoušek. Nevyhýbají se nám nemoci, životní těžkosti, ani důsledky pochybení naší společnosti. Ale v jedné podstatné věci se od svého okolí lišíme. Známe Pána Boha jako svého Otce a pomocníka svého života. Věříme v něho a zakoušíme jeho pomoc. Izraelský král David byl zralým mužem, státníkem a vojevůdcem. A také on věděl ze své osobní zkušenosti, že jsou v životě situace, ve kterých mu pomůže jen jeho Pán a Bůh.

  Žalm 121,1-2 Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, on učinil nebesa i zemi.

  (Pokračování textu…)

 • Tábor ARCHY 2013 – M*A*S*H 2013

  12. 5. 2013

  Tábor ARCHY 2013 ( 9 – 16 let )

  M*A*S*H 2013

  se uskuteční u Budišova nad Budišovkou u Lobníku v termínu 11. – 24. 8. 2013.

  tabor2013

 • Tábor – Slezská Harta 2013 – Ostrov pokladů

  12. 5. 2013

  harta 2013

 • Fotografie – 07. 04. 2013 – požehnání Jacoba Paula Andersona

  11. 5. 2013

  07. 04. 2013 – požehnání Jacoba Paula Andersona

 • PRÁZDNINOVÉ AKCE

  10. 5. 2013

  Srdfečně zveme na všechny PRÁZDNINOVÉ AKCE:

 • Fotografie – 24. 03. 2013 – požehnání Michaely a Samuele English

  10. 5. 2013

  24. 03. 2013 – požehnání Michaely a Samuele English

 • ELTHÓN EFÉ, víkendové setkání v Písku u Jablunkova, 21.-23.6.2013

  9. 5. 2013

  Setkání určených pro křesťany nebo lidi duchovně hledající, kteří by rádi více porozuměli sami sobě a své zbožnosti, sdíleli se s jinými nebo naslouchali Bohu v tichu a samotě.

  Slova v názvu pocházejí ze stěžejního místa známého biblického podobenství o marnotratném synu v Lk 15,17 a hovoří o tom, že marnotratný syn vstoupil do svého nitra, doslova přišel sám k sobě a řekl (řecky „eis heauton elthón efé“). Načež si uvědomuje a verbalizuje pravdu o sobě a naději, ke které vzhlíží: ”vstanu a půjdu k svému otci…”. A tato dvě slova vyjadřují i záměr zmíněných víkendových setkání. Setkávat se s dalšími křesťany, ale hlavně se sebou samým. Rozmlouvat s druhými, ale hlavně sám se sebou. Mít čas a prostor pro rozhovor, i pro naslouchání svému nitru v tichu. Uvědomit si kdo jsem, co je mou nadějí…

  Z náplně víkendového setkání:

  • teoretické základy k tématu z teologické a psychologické oblasti;
  • skupinová zamyšlení s duchovním nebo psychologickým zaměřením;
  • hagioterapie (skupinové setkání s psychoterapeutickými prvky s využitím biblického příběhu);
  • skupinové nebo individuální přemýšlení nad texty vztahujícími se k tématu;
  • možnost procházek do přírody, rozhovorů, individuálního duchovního a psychologického poradenství, samostatného rozjímání a modlitby.

  Pozvánka_Elthon Efe

  Více na http://psychologicke-poradenstvi.com/elthon-efe

 • Modlitby za Ostravu

  2. 5. 2013

  Srdečně zveme v neděli 12.5.2013 v 18 hod. na 19. ekumenický večer modliteb MODLITBY ZA OSTRAVU.

  modlitby_05_2013