Zprávy a pozvánky

 • Fotografie – 19. 11. 2011 – Michael Machura

  30. 11. 2011

  19. 11. 2011 – Michael Machura

 • Adventní večery 2011

  26. 11. 2011

 • Příprava na věčnost

  24. 11. 2011

  Kazatel 12:1  Pamatuj na svého Stvořitele ve dnech svého jinošství, než nastanou zlé dny a než se dostaví léta, o kterých řekneš: „Nemám v nich zalíbení“;

  jsem rád , že vás mohu opět pozdravit v klubu seniorů. Je mi líto, že letos nebudu s vámi při vašem pobytu v Malenovicích. Proč tam letos nebudeme s vámi vám hned řeknu.

  Máme totiž před sebou s manželkou ve stejnou dobu jednu delší cestu, na kterou se už teď připravujeme.  Když  budete v Malenovicích,  poletíme s manželkou do Bonnu v Německu za rodinou své dcery. Už teď se těšíme na naší první návštěvu u nich. Vnoučata nám skoro každý den telefonuji, těší se na nás a my na ně.  A tak se na cestu připravujeme.

  Jak se připravujeme? To víte kupujeme nějaké menší dárky, aby to moc nevážilo, abychom neměli kufr přes váhu. Nějaká eura jsem si už také vyměnil. Nechal jsem se ostříhat na krátko, aby mi to dlouho vydrželo. Paní holička  mne tak „vymigala“, že se bojím, aby mne vnoučata vůbec poznala. A protože cestou do Prahy a z Prahy chceme také navštívit další příbuzné,  s nimiž se vidíme sotva  1 až 2x ročně, musíme nakoupit něco i pro něco. Tak ty nákupy už máme zhruba za sebou. Nesmíme zapomenout také cestovní pas. (Pokračování textu…)

 • Fotografie – 12. 11. 2011 – seniorátní setkání

  12. 11. 2011

  12. 11. 2011 – seniorátní setkání

 • Boží ochrana a vedení

  10. 11. 2011

  Žalmy 139:1-8  Hospodine, zkoumáš mě a znáš mě. Víš o mně, ať sedím nebo vstanu, zdálky je ti jasné, co chci dělat. Sleduješ mou stezku i místo, kde ležím, všechny moje cesty jsou ti známy. Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno. Sevřel jsi mě zezadu i zpředu, svou dlaň jsi položil na mě. Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné, nestačím na to. Kam odejdu před tvým duchem, kam uprchnu před tvou tváří? Zamířím-li k nebi, jsi tam, a když si ustelu v podsvětí, také tam budeš.

   Zdálo se mi někdy nesnadné k víře, že by mohl Pán Bůh mít takový přehled o nás lidech, kterých je na zemi zhruba 5 miliard. Že by o každém věděl, sledoval naší cestu, dokonce ví o místě kde ležím, čteme zde dokonce, že všechny moje cesty jsou mu známy, dokonce ještě nemáme slovo na jazyku  a Hospodin už všechno ví. Dlouho to zkušenost žalmistova byla nad naše  pomyšlení. A to nejen proto, že nás je tak mnoho na zemi, ale i proto,  že my často měníme cíl své cesty. Žalmista vystihnul dobře naše rozpaky. Říká: „Nad mé chápání jsou tyto divy, jsou nedostupné nestačím na to.“v. 6. (Pokračování textu…)

 • INSPIRO – čerstvý vítr do plachet

  30. 10. 2011

  INSPIRO – čerstvý vítr do plachet

  Kurz pro pracovníky na sborech všech generací, kterým leží na srdci evangelizace

  a duchovní doprovázení druhých a kteří touží obnovovat své duchovní zdroje.

  Kurz má dvě témata:
  První se soustředí na téma evangelizace,
  druhá se zaměřuje na duchovní růst a budování sborů.

  Termíny:

  • 18. – 19. listopadu 2011
  • 3. – 4. února 2012
  • 27. – 28. dubna 2012

  Místo: modlitebna Sboru Církve bratrské na Velké Lhotě.

   

   

   

 • Fotografie – 16. 10. 2011 – křest

  26. 10. 2011

  16. 10. 2011 – křest

 • Plán služeb na PROSINEC 2011

  26. 10. 2011

  Plán služeb na PROSINEC 2011.

 • Plán služeb na LISTOPAD 2011

  26. 10. 2011

  Plán služeb na LISTOPAD 2011.

 • Seniorátní setkání

  26. 10. 2011

  Seniorátní setkání kazatelů, staršovstev a pracovníků
  severomoravských sboru Církve bratrské
  s interaktivním vyučováním
  Davida Javornického na téma

  Motivace k duchovní službě.

  Duchovní zdroje motivace

  Motivující zpětná vazba

  Jak bojovat s demotivací ve sboru?

  Co s problémem zneužití moci v duchovní službě?

  sobota 12. 11. 2011

  kavárna Libresso

  v modlitebně sboru CB Ostrava

   

  Pozvánka_senioratní_setkaní_12_11_2011