Pravidelně

Pravidelné akce se týkají školního roku, o prázdninách se konají pouze nedělní bohoslužby

  • Bohoslužby – neděle 9:30 (souběžně je také připraven program pro děti od 3 let do 6. třídy ve 3 odděleních besídky)
  • Ultimate Frisbee – neděle 16:30 – 18:00 na Ostende – pro kohokoli od 12 let
  • Volejbal na zemědělské škole – neděle 19:00 (příležitostně)
  • Večer nad Biblí – středa 19:00
  • Chvilka pro ženy – poslední středa v měsíci v 17:00 (setkání žen)
  • Dorost – čtvrtek 17:30 (klub pro děti 10–15 let)
  • AWANA – pátek 16:00 (klub pro děti od 1. do 7. třídy). V rámci Awany probíhá i klub Méďů pro děti ve věku 3-6 let.
  • EXIT klub – pátek 18:00 (klub pro mládež 14–19 let)

Bohoslužba pro děti i dospělé

Neděle 9:30. Bohoslužba má svůj řád (liturgii), přesto u nás probíhá v uvolněné atmosféře, kde se každý může snadno připojit. Během bohoslužby zpíváme moderní i starší písně za doprovodu hudebníků. Zazní také krátké slovo pro děti, informace o aktualitách, čtení z Bible, zhruba 20 minutový výklad z Písma s aplikací pro současného člověka, společný prostor k modlitbám. Památku svaté Večeře Páně slavíme zpravidla jednou měsíčně, o svátcích pak častěji. Zhruba po 20 minutách děti ( od 3 let do 7. třídy) mají vlastní program úměrně věku (slovíčko z Bible, zpívání, hraní, vyrábění).

Dorost

Klub Dorost je pro děti 10 – 15 let. Scházíme se každý čtvrtek od 17,30-19,00 v počtu cca patnácti dětí. Rádi uvítáme i další! Zpíváme písničky. Povídáme si o tématech, která děti pálí a hledáme na ně odpovědi z křesťanského pohledu.  Na každé schůzce hrajeme hry. Je pro nás důležité učit se tu být jeden pro druhého.

Exit klub

EXIT je otevřená skupina mladých lidí ze středních a vysokých škol. Setkáváme se pravidelně v pátek v 18 hod. v klubovně v Církvi bratrské. Společně přemýšlíme nad vírou a smyslem našeho života na zemi, povídáme si a u toho rádi jíme chipsy a pijeme limonády. Během roku jezdíme na různé akce, na hory, výlety nebo se setkáváme jinými mládežemi.

AWANA

Všechny děti od první do sedmé třídy jsou zvány každý pátek od 16:00 do 18:00 do klubu, kde se hrají originální Awana hry, soutěží se o odměny, je podporován smysl pro fair-play, rozvíjí se všestranné dovednosti (vztah kdruhým, péče o životní prostředí, …) a kde se děti seznamují s Biblí, coby nejčtenější světovou knihou. Awana („Approved … Pokračovat ve čtení

Chvilka pro ženy 

Poslední středa v měsíci v 17,00 probíhá setkání žen všech generací. Krom dobrého občerstvení trávíme čas společným sdílením, modlitbami a rozhovorem nad Písmem.

Večer nad Biblí

Ve středu v 19 hodin se scházíme se šálkem čaje ke čtení Bible a rozhovoru nad nedělním kázáním.