Biblická 2011


V sobotu 7. května proběhlo regionální kolo biblické stezky. Závodilo se opět v Horní Krupé, kam za námi dorazili i naši soupeři.

Sraz pro účastníky je v 8.45 hodin ve sboru Církve bratské v Horní Krupé, předpokládaný konec je kolem 15. hodiny.

Co sebou: věci na ven, běhá se za každého počasí a 30kč na oběd.

Bližší info rád podá Aleš: mobil 606 954 368 nebo mail aales.novak@tiscali.cz.

Soutěží se ve dvou kategoriích: pěšinka (rok narození 1999 a mladší) a stezka. Soutěžní týmy jsou trojčlenné. Soutěží se na předem daném území, na kterém jsou rozmístěna stanoviště s úkoly (biblické znalosti – evangelium podle Marka, historické osobnosti, všeobecné znalosti, odhad, sportovní úkoly...). Každý tým dostane mapu s územím a ve stanoveném čase se snaží získat co nejvíce bodů.

Biblická stezka je bezvadná v tom, že se potkáš s dětmi z jiných míst a můžeš s nimi poměřit své síly a navázat přátelství. Po závodě bude společný oběd, po kterém dojde k vyhlášení výsledků a předání cen.

Do závodu je potřeba si vytvořit soutěžní týmy.

Výsledky - stezka

Pořadí Číslo hlídky Jména Dorost (sbor) Body
1. 9 Utterdorfská, Radolescu, Kreisingerová CB Kutná Hora 85,5
2. 8 Pečenka J., Pečenková K., Kreisinger CB Kutná Hora 79
3. 1 Onderková, Dvořák, Chvalovská CB Kutná Hora 72
4. 5 Rychlý, Karban, Pavlas CB Havlíčkův Brod 70
5. 2 Benáková, Smejkalová, Neumannová E. CB Horní Krupá 50,5
6. 6 Merta, Vinklář, Krkošová Slovo života Kolín 40,5

Výsledky - pěšinka

Pořadí Číslo hlídky Jména Dorost (sbor) Body
1. 7 Rosičková, Bárta J., Neumannová K. CB Horní Krupá 48
2. 3 Jindra, Peřinová, Chalupová CB Havlíčkův Brod 43
- 4 Bárta, Neumann CB Horní Krupá 53,5

Dorošťák 2011 - 1
Osobnosti (Augustin a Martin Luther)

Verše k zapamatování jsou vypsány zde

Píseň od Martina Luthera (prý na ni bude otázka)

1. Hrad přepevný je Pán Bůh náš,
zbroj výborná i síla.
On chrání nás,
když satanáš své proti nám vysílá.

2. Ten starý nepřítel zničit by nás chtěl,
moc a mnohá lest hrozná
zbraň jeho jest;
v světě nemá rovného.

3. Nástroj lidský je v tom špatný,
snadní jsme my k zmožení,
však hájí nás rek udatný,
jejž Bůh nám dal k spasení.

4. Kdo by to byl, nevíš?
Toť Kristus Ježíš,
Bůh a Pán všeho,
a není jiného:
On zvítězí jediný!
5. Byť svět i ďáblů plný byl
chtějících nás zhltiti,
přec žádný z nás by neubyl:
musejí ustoupiti.

6. Kníže světa toho,
ač bouří mnoho,
co chce, nespraví,
soud Boží ho dáví,
slovíčko jej porazí.

7. Ďábel, svět musejí jistě
ustoupit Slovu jeho,
neb s námi je v každém místě
Pán s dary Ducha svého.

8. Přijde-li na zmatek
čest, hrdlo, statek,
nechť si to mají,
nic tím nezískají,
nebes nám však nechají.

(aktualizováno 14. 7. 2011) pdftisk


Dnes navštívilo stránky 10 lidí, celkově už 56764.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist