Biblické hodiny

Společně čteme z Písma, přemýšlíme, diskutujeme, obohacujeme se navzájem svými postřehy, pohledy, zkušenostmi. Biblické hodiny jsou prostor k otázkám a nestydíme se, když nenajdeme na všechno hned odpověď. Znovu nás to vede do Písma a k pokornému naslouchání Slovu Božímu. Společně také domýšlíme aplikaci do praktického života, zpíváme, modlíme se.

Jestli nemáte v týdnu odpovídající alternativu biblického vzdělávání, přijďte taky.

Kontakt
Petr Geldner, petr.geldner@cb.cz, 777 217 968

Nejbližší událost: St 6. 12. 2023 18:30

Dálková adopce – Elisha Ghimire

Naše na dálku adoptovaná „dcera“ se jmenuje Elisha Ghimire a je z Nepálu. Podpora od nás jí jde přes nadaci Mezinárodní potřeby a je na její vzdělání.

Dobročinný bazar

Bazar začal před více než deseti lety. Na začátku tato akce probíhala spíše mezi maminkami, které prodávaly své oblečení a oblečení svých ratolestí a část z výtěžku darovaly darovaly na charitativní účel. První výtěžky dosahovaly jen pár stokorun, ale protože jsme chtěly podpořit lidi potřebnější, rozhodly jsme se změnit tento bazar na dobročinný. Zažádaly jsme tedy zapojené maminky o věci, které už nechtějí vrátit a celou částku tak věnují vybranému charitativnímu účelu. A to byl vlastně počátek dnešního Dobročinného bazaru.

Nyní probíhá bazar tradičně vždy týden na jaře, zpravidla v březnu a týden na podzim, a to v říjnu. Pondělí bazarového týdne je den, kdy můžete nosit věci (oblečení, hračky, knížky, boty, kabelky, nádobí, knihy… a vše, co považujete za vhodné, k tomu, aby ještě někomu posloužilo). My pak přinesené věci oceníme a od úterý do pátku si můžete přijít vybrat a nakoupit a podpořit i touto formou charitativní účel daného bazaru. V pátek navíc na všechny prodávané věci platí 50% sleva. Věci, které jsou neprodejné či se nám nevejdou z kapacitních důvodů posíláme do Diakonie Broumov k dalšímu zpracování.

Webové stránky Bazaru

Dorost

Jsme skupina dětí od 6. do 9. třídy. Naši vedoucí nám připravují programy s biblickými příběhy, které v sobě mají dobrá poučení a různé příklady do života. Přemýšlíme a povídáme si o Bohu a jeho Synu. Rádi se smějeme, řešíme různé kvízy, soutěže, hrajeme hry a taky zpíváme písničky. Několikrát do roka se vydáváme na výjezdy – buď to jsou regionální setkání s ostatními podobnými dorostovými skupinami nebo naše samostatné pobyty. O prázdninách spolu trávíme tábor.

Rádi tě poznáme a vezmeme tě mezi sebe, i když třeba nechodíš do žádné církve a o Bohu jsi slyšel málo. Kamarádství je super dar, tak je fajn, když ho můžeme dávat dál.

Nejbližší událost: Pá 8. 12. 2023 17:00

Heřmánek – průvodce dětí, které procházejí rozvodem rodičů

Kroužek Heřmánek pomáhá dětem, jak se lépe vypořádat s rozvodem/rozchodem rodičů, se změnami v rodině, podporuje komunikaci a vztahy v rodině, ať už v průběhu či v čase po rozvodu/rozchodu rodičů. Vytváří hravý čas a bezpečný prostor pro odpočinek i vztahy v rámci menší dětské podpůrné skupiny s kvalifikovanými lektorkami. Dětem mladšího školního věku (6-12 let) umožňuje sdílet své myšlenky, přání, pocity a zkušenosti za pomoci kresby, pohybu a slova.

Jedná se o 12 setkání v pravidelný čas a den v týdnu od třetího týdne v září do prvního týdne v prosinci v klubovně CB Náchod. Zvolený den se přizpůsobuje možnostem dětí v dané skupině, délka setkání 90–120 minut, začátek v 15.30 hodin.

Ve skupině je max. 10 dětí. Kroužek neobsahuje vedení dětí ke křesťanské víře. Cena: 100Kč za 12 setkání.

Kontakt
JUDr. Dana Jirmanová, bezesporu@email.cz, 721 190 291

KluP – Klub Pohody pro seniory

Nejde o gramatickou chybu, ale o vyjádření, že se senioři scházejí dopoledne v 9.30 každé druhé úterý v měsíci jako Klub pohody. Těm, kteří bydlí opodál, se zajišťuje odvoz. Setkávání bývají neformální, s různou programovou náplní, s možností sdílet své názory a podílet se na programu. Lidé si mohou také spolu popovídat. Neformálnost podtrhuje i pravidelné pohoštění, které ochotné sestry připravují. Zván je každý.

Kontakt
Pavel Javornický, pavel.javornicky@cb.cz, 722 948 196

Maminky

Scházíme se tři až čtyři maminky, které jsme na rodičovské dovolené. Setkání probíhají v našich domácnostech zhruba jednou měsíčně, při nichž přemýšlíme nad texty z Písma, modlíme se, povzbuzujeme se, povídáme o různých tématech nejen kolem výchovy dětí, střídáme se v přípravě občerstvení a občas vyrazíme i na procházku nebo na dětská hřiště.

Kontakt
Jana Hejzlarová, janulkaD@seznam.cz, 774 982 726

Misie v Indii

Podílíme se na projektu Škola v Indii – chceme postavit internát.

Uprostřed polí za podpory českých křesťanů (původně iniciativa CB Praha 13) jsme v indickém státě Biháru postavili školu pro 150 dětí. Vzhledem ke stavu školství v této oblasti a neutěšenou, místy až padesátiprocentní, negramotností dostanou místní děti slušnou šanci na lepší budoucnost. Chceme vybudovat stabilní indickou školy s vysokým standardem vzdělávání, kterou jednou zcela povedou místní spolehliví a vzdělaní Indové. Součástí školy je internát, ve kterém nachází svůj domov na dvacet chlapců, kteří zde vyrůstají, jsou seznamováni s Biblí a vedeni, pokud chtějí, k víře v Pána Ježíše Krista.

Chcete vědět více? Zapojit se? Objednat si pravidelné zprávy z této služby: www.SkolavIndii.cz

Číslo transparentního účtu: 2200500498/2010

Misie v Ugandě

Od roku 2010 jezdíme do Ugandy pomáhat křesťanské škole v Butega – Mityana. Škola poskytuje základní vzdělání asi 120 dětem, z nichž skoro polovina jsou sirotci, kteří zde žijí internátně. Dílo vzniklo převážně obětavostí křesťanů z anglikánské církve z Bath v Anglii. My jsme se připojili k projektu vybudování ubytovny, jejíž provoz pomůže k finanční soběstačnosti školy.

Poté, co naši zedníci pomohli s dokončením stavby, vzali jsme si za své zajistit pro školu vodu. Od prameniště ke škole je to 700m daleko a 45m převýšení nahoru. Dosud nosí vodu děti v kanystrech na hlavě. V květnu 2012 se podařilo instalovat fotovoltaické panely jako zdroj elektrické energie pro svícení a hlavně pro čerpadlo. V únoru 2013 se chystá další výprava vybudovat studnu a vodovod. Přivedená voda pak bude nejen pro školu, ale i pro sousedy z okolní buše. Projekt zaštiťuje Zahraniční misijní agentura „Jděte“. Vedoucím projektu je Jaroslav Hejzlar.

Mládež

Jsme otevřená skupina mladých lidí ve věku 15+, většinou studenti SŠ a VŠ, ale často mezi nás zavítá i někdo mladý jen duchem. Scházíme se pravidelně každou sobotu od 17:00 v domě Církve bratrské v Náchodě (Purkyňova 584). Někteří z nás uvěřili v Ježíše Krista, a proto společně přemýšlíme nad tím, jak se Bůh dívá na věci v našem životě a snažíme se podle toho žít. Nemáme patent na pravdu, ale společně ji hledáme v Bibli.

Při setkáních se bavíme o tom, co prožíváme, rádi si zazpíváme, nezapomeneme se ani nadlábnout. Baví nás deskovky a karetní hry a taky si chodíme zasportovat, hrajeme třeba frisbee, pinec, spikeball, volejbal. Přes rok se setkáváme i s jinými mládežemi, jak regionálně, tak i celorepublikově. A v létě o prázdninách pořádáme každoročně týdenní Mládežnickou dovolenou a pokaždé zavítáme do nějakých hor.

Chceš se s námi zasmát, pokecat o životě, víře a dalších tématech, nebo si něco zahrát? Tak to přijď, rádi Tě uvidíme.

Sleduj náš Facebook a Instagram nebo se můžeš ozvat vedoucím na mail mladez.cb.na@gmail.com.

Kdy: v sobotu od 17:00
Kde: Církev bratrská, Purkyňova 584, Náchod 547 01
Věk: 15+
Vedoucí: Jiří Rohlena a Daniela Felgrová

Nejbližší událost: So 2. 12. 2023 17:00

+