PROGRAM KLUBU SENIORŮ – ČERVEN 2015

KLUB_SENIORU_06_2015 3.6. Krakow – Výlet za krásami a historií města

10.6. Klub není

17.6. Závěrečné setkání v kavárně s písničkou

Slunečné léto plné krásných zážitků všem seniorům přeje ELIM

Opět začínáme 16.září 2015

letáček – klub senioru ČERVEN 2015