Pestrobarevný svět modlitby

Chvála, radost, smutek, prosba, hledání, důvěra,vzpomínání, poučení, zloba… To vše patří do světa zvaného „modlitba“. Odkrývá se v něm nitro člověka, aby se setkalo se samotným Bohem a jeho činy. Překvapením pro mnohé je, že modlitba není jen soukromým niterným projevem zbožnosti, ale často svůj širší smysl nachází teprve uprostřed společenství věřících. Na této pouti pestrobarevným světem modliteb nás bude provázet biblická kniha Žalmů. Každou neděli od 9,30. Všichni jste zváni do něj vstoupit.