Neděle 16. ledna 2022

  • Nedělní bohoslužby – zveme všechny na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online. Je třeba i nadále dodržovat základní pravidla: nošení respirátorů, hygienu rukou a rozestupy.
  • Modlitební chvíle – zveme i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku a také online.
  • Třídenní půst a modlitby – od středy do soboty zveme ke třídennímu postu a k modlitbám za naši zem a Českou republiku.
  • Pěvecký sbor – ve středu se v 18.00 hodin sejde poprvé v tomto kalendářním roce pěvecký sbor.
  • Awana – ve čtvrtek v 16.30 hodin.
  • Maminky – sejdou se také ve čtvrtek v 16.30 hodin.
  • Mládež – ve čtvrtek v 18.30 hodin.
  • Dorost – v pátek v 16.00 hodin.
  • Modleme se – Jonatana Vernera a Kruma Stojmenova, za sestru Martinu Košťálovou a také Libuši Dvořákovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Brouklaovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, bratra Hůlu a sestru Ilonu Choutkovou.

A také za ty, kteří se nyní potýkají s nákazou koronaviru.

  • Kazatel Matulík dnes slouží v Neratovicích při uvedení vikáře Tomáše Grohmana.

Komentáře nejsou povoleny.