Neděle 22. května 2022

 • Nedělní bohoslužby – zveme na nedělní bohoslužby od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.
 • Nedělní káva – po bohoslužbách zveme do Kavárny k vzájemnému sdílení ve Velkém klubu. 
 • Modlitební chvíle – zveme i na ranní modlitební chvíle každou neděli před bohoslužbami vždy od 9.15 hodin ve Spolku a také online.
 • Biblická hodina – v úterý v 15:00 hodin a pak v 18.30 hodin.
 • Awana – ve čtvrtek v 16.30 hodin.
 • Maminky – sejdou se také ve čtvrtek v 16.30 hodin.
 • Mládež – ve čtvrtek v 18.30 hodin.
 • Dorost – v pátek v 16.00 hodin.

MIMOŘÁDNÁ OZNÁMENÍ 

 • Staršovstvo – v 19.00 hodin v pondělí online. 
 • Vizitace – kdo byste se chtěli setkat s vizitátory mimo plán, přihlaste se u kazatele Matulíka, anebo přijďte do sboru v sobotu 28. 5. v 8:30.  
 • Členské shromáždění – v neděle 29. května 2022 hned po shromáždění se uskuteční členské shromáždění v rámci vizitace. Volit budeme také novou volební komisi ve složení: Daniel Beran, Adam Sedláček, Ondřej Pavlíček, Jan Voves, Jana Matulíková, Marie Wagnerová a Naďa Štěpánová 
 • Výlet besídky – proběhne v neděle 19. června 2022, vyrážíme hned po bohoslužbě. Návrat bude po 18:00. Bližší informace dostanou děti v besídce nebo u Ondřeje Pavlíčka
 • Sbírka na Ukrajinu a pomoc ukrajinskému sboru – Můžete i nadále pomáhat svými dary každé pondělí, ve středu a v sobota vždy od 17:00 – 19:00 hodin. A také sbírkou v rámci Diakonie CB.
 • Modleme se – za nemocné, zvláště za Jonatana Vernera, za sestru Martinu Košťálovou, Bohuslavu Hlavničkovou. Modleme se rovněž za naše nejstarší, za sestru Květoslavu Brouklaovou, Květoslavu Plichtovou, Věru Gerhartovou, Miladu Pavlíčkovou, bratr Jana Hůlu a sestru Ilonu Choutkovou.
 • Kazatel Matulík dnes slouží v Havířově. 

Komentáře nejsou povoleny.