Neděle 28. června 2020

  • Srdečně zveme k našim nedělním bohoslužbám – od července se budou konat jen jedny nedělní bohoslužby – vždy od 10.00 hodin. (Setkání rusky mluvícího sboru pak opět od 13.00 hodin.)
  • Úterý – biblické studium O modlitbě: Ježíšovo povzbuzení k modlitbám. Sejdeme se v Malém sále v 15.00 hod. a v 18.30 hod.
  • Čtvrtek – mládež nebude, sejde se až po prázdninách.
  • Pátek – v pátek dorost nebude, v sobotu odjíždí na tábor k Ledči nad Sázavou. Modleme se za děti i vedoucí.
  • Poděkování – v sobotu u nás proběhla Výroční Konference sborů Církve bratrské. Děkujeme všem za organizaci a pomoc při zajištění jejího průběhu.
  • Staršovstvo – dnes po druhém shromáždění se na chvíli sejde staršovstvo k poradě v Jídelně sboru.
  • Dovolená kazatele – do 12. července budou mít Matulíkovi dovolenou.
  • Modleme se – za duchovní obnovu sboru i celé církve a za obnovení fungování sboru a církve v době po zrušení mimořádného stavu.

Přimlouvejme se za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy,  Blahoslava Mikuleckého, Květu Broukalovou, Květu Plichtovou, Naďu Minářovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a Martu Skalickou.

Komentáře nejsou povoleny.