Neděle 4. července 2021

  • Jubileum bratra Jána Liguše – 2. července se dožil 80 let bratr kazatel Ján Liguš. Přejeme bratrovi Boží požehnání, ochranu a jsme vděční za jeho službu. Gratulujeme!
  • Pomoc Moravě – Diakonie CB vyhlásila sbírku na pomoc Moravě po tornádu. Stále můžete přispívat na číslo účtu sboru 1938917359/0800 se speciálním variabilním symbolem 111. Dary budou průběžně přeposílány na účet Diakonie CB.

Můžete přispívat na účet nebo v neděli do obálky, kam je třeba také napsat číslo 111, nebo např. sbírka Jižní Morava.

  • Nedělní bohoslužby – po celé období prázdnin zveme na nedělní bohoslužby vždy od 10.00 hodin zde v Soukenické a také online.
  • Biblické hodiny v létě – po celý červenec se konají biblické hodiny společně s žižkovským sborem vždy ve středu od 18.30 hodin ve Sboru CB v Praze 3 na Žižkově v Koněvově ulici č. 24.  
  • Dorostový tábor – modleme se za dorostence, kteří jsou n letním táboře. Vracejí se 10. 7. 2021.
  • Modleme se – za nemocné: Benyho a Jonatana Vernerovy. Modleme se dále za Kruma Stojmenova.

Přimlouvejme se za sestru Ilonu Choutkovou a bratra Jana Hůlu. I nadále se modlíme za bratra Blahoslava Mikuleckého a stejně tak za sestry Květu Broukalovou, Věru Gerhartovou, Adolfu Žežulovou a za Miladu Pavlíčkovou. Mysleme na modlitbách i na manžele Slávka a Věru Najbrtovy a také za ty, kdo nyní zápasí s koronavirem.

Modleme se i za sestru Květu Plichtovou, která utrpěla úraz, má naštípnutý krček i zápěstí a žebra.   

Komentáře nejsou povoleny.