neděle 5. dubna 2007

studentské bohoslužby dnes večer nejsou
  
úterý:
15,00 h – setkání nad biblí pro seniory, slovem slouží: Petr Grulich – biblický kurz sebepoznání
18,30 h – setkání nad biblí pro všechny, slovem slouží: Petr Grulich – biblický kurz sebepoznání
  
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
18,30 h – „neformální pokračování evangelizace“ s Dandou Fajfrem v Přístavku 
 
pátek:
16,00 h – dorost
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Pavel Mošner, bratr Petr Grulich slouží recipročně na Vinohradech
zkouška zpěvu: 8.45 h
náboženství: 9 h 
Klubíčko: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Přístavku.
Tým pro přípravu bohoslužeb se dnes nesejde.
Příští neděli bude odpoledne pro seniory. Žádáme o pečivo a zároveň o pomoc při odvozech. Řidiči nechť se nabídnou br. Petru Šímovi. Zároveň je třeba se zapsat mezipatře, pokud si objednáváte oběd, který budeme mít v modlitebně.
Příští neděli v podvečer proběhne křestní shromáždění, které budeme mít v pronajaté modlitebně na Šeberově. Začátek je v 17 h. 
 
Je vyhlášena sbírka pro Neratovice (možnost i platební kartou, u terminálu bude Iva Němečková).
Od 14. do 24. 4. bude v Malém Klubu burza dětského oblečení a hraček.
 
Je otevřená sborová knihovna, možnost půjčování literatury a videokazet.
Modlitební Kaplička – možnost zadávat náměty k modlitbám na internetu nebo na nástěnce v mezipatře.

Komentáře nejsou povoleny.