Denní režim

Orientační  program 

8:00 – 9:00 předávání dětí pedagogům, hry a činnosti dle vlastní volby v zázemí
9:00 – 12:20
ranní kruh (probuzení a přivítání se, uvedení do dne, zpěv)
pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička, relaxační cvičení…),
práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – krmení zvířat, úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského koutku),
předškolní příprava pro předškoláky, svačina
Angličtina
pobyt v lese s integrovaným enviromentálním programem, prožívání příběhu v lese
polední kruh, společné shrnutí prožitého programu, zpěv
12:20 – 12:45 hygiena, píseň, společný oběd
12:45 – 13:00 předávání dětí, které odcházejí v poledne
12:45 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů, malování dětí, které nespí
14:30 – 14:45 odpolední svačinka
15:00 – 16:00 kroužky, odpolední program
16:00 – 16:30 předávání dětí

Napsat komentář