Cena

  1. Veškeré finance si sháníme sami, nejsme financováni ze státních dotací. AKTUÁLNÍ CENA PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/20.
2 dny 3 dny 4 dny 5 dní
3300 4300 5300 6300

Platbu prosím uhraďte do 20. dne předchozího měsíce na účet číslo: 2300460526/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a měsíc


Stravné oběd 52,-Kč. Objednávání obědů http://www.vitalmenu.cz/prodej-jidel/index.php

Sleva 20% pro každého dalšího sourozence.