Cena

  1. Veškeré finance si sháníme sami, nejsme financováni ze státních dotací. AKTUÁLNÍ CENA PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/21.
2 dny 3 dny 4 dny 5 dní
3500 4500 5500 6500

Platbu prosím uhraďte do 20. dne předchozího měsíce na účet číslo: 2300460526/2010, do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a měsíc


Stravné oběd 52,-Kč. Objednávání obědů http://www.vitalmenu.cz/prodej-jidel/index.php

Sleva 20% pro každého dalšího sourozence.