Denní režim

Orientační  program 
7:30 – 8:30 předávání dětí pedagogům, hry a činnosti
dle vlastní volby v zázemí
8:30 – 9:30 předškolácké úkoly pro předškoláky
9:00 – 9:15 ranní kruh – probuzení a přivítání se,
uvedení do dne, zpěv
9:15 – 9:30 hygiena, svačina
9:30 – 12:00 odchod do lesa, pobyt v lese s
integrovaným enviromentálním programem, prožívání příběhu v lese, pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička, relaxační cvičení…), nebo práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského koutku), předškolní příprava pro předškoláky
12:00 – 12:30 návrat na Domeček, společný oběd
12:45 – 13:00 předávání dětí, které odcházejí poo
13:00 – 14:30 polední klid, četba pohádek a příběhů,
předškolácké úkoly, malování
15:00 odpolední svačinka
15:30 – 16:00 kroužky, odpolední program
16:00 – 16:30 předávání dětí

Napsat komentář