Denní režim

Orientační  program 

7:30 – 9:00 předávání dětí pedagogům, hry a činnosti
dle vlastní volby v zázemí
9:00 – 9:15 ranní kruh – probuzení a přivítání se,
uvedení do dne, zpěv
9:15 – 9:30 hygiena, svačina
9:30 – 12:00 odchod do lesa, pobyt v lese s
integrovaným enviromentálním programem, prožívání příběhu v lese, pohybové hry (hry zaměřené na psychomotorický rozvoj, říkadla spojené s pohybem, tanečky, rozcvička, relaxační cvičení…), nebo práce na pozemku (děti se podílejí na drobných pracích – úprava záhonů, příprava dřeva, odhazování sněhu, stavba dětského koutku), předškolní příprava pro předškoláky
12:00 – 12:30 hygiena, společný oběd
12:30 – 12:45 předávání dětí, které odcházejí poo
12:45 – 14:00 polední klid, četba pohádek a příběhů,
předškolácké úkoly, malování
14:30 – 14:45 odpolední svačinka
14:45 – 16:00 kroužky, odpolední program
16:00 – 16:30 předávání dětí

Napsat komentář