KATEGORIE: Modlitební předměty

Modlitební předměty

 • K aktuální epidemiologické situaci k 8.10.2020

  8. 10. 2020 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Vážení přátelé,

  nová protikoronavirová opatření byla zveřejněna 8.10.2020.

  Do neděle 11.10.2020 platí usnesení 995 (uv201008-0995), které zpřísňuje provoz některých typů zařízení, ale bohoslužeb se netýká.

  Nedělní bohoslužba 11.10.2020 ještě bude.

  Pro tuto neděli tedy stále platí dříve platné ustanovení: Bohoslužeb se účastní nejvýše tolik osob, kolik je míst k sezení, nejvýše však 100 osob. Osoby, které se bohoslužby účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků. V průběhu bohoslužby se nezpívá (s výjimkou sólového zpěvu ze stavebně odděleného prostoru, např. z kůru).

  Od pondělí 12. října pak začíná platit usnesení 996, které stanoví, že jsou omezeny všechny akce včetně bohoslužeb na 10 osob uvnitř a 20 osob ve vnějších prostorách.(uv201008-0996)

  S přáním pevné naděje
  Tibor Mahrik

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem K aktuální epidemiologické situaci k 8.10.2020
 • Rozloučení s Erichem Šlapou

  28. 7. 2020 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Rozloučení s Erichem Šlapou
 • e-bohosluzby

  23. 5. 2020 | Modlitební předměty

  Děkujeme za vaší podporu možnosti vysílání e-bohoslužby.e-bohoslužba:
  Číslo účtu: 1035001155/5500 (číslo běžného účtu)
  IBAN: CZ28 5500 0000 0010 3500 1155
  SWIFT: RZBCCZPP 1035001155
  VS: 100 (variabilní symbol pro e-bohoslužbu)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem e-bohosluzby
 • Internetové modlitební setkání 20. 5. 2020 od 20:00

  20. 5. 2020 | Modlitební předměty

  Dobrý večer,
  zítra ve středu 20.5. v čase od 20:00 do 20:30 hod. proběhne modlitební setkání přes internet, na které Vás tímto zvu.
   
  Je určeno všem, členům i přátelům našeho sboru.
  Důležité je, aby Váš počítač byl vybaven reproduktory/sluchátky a mikrofonem.
   
  Jak se připojit?
  Do internetového prohlížeče zadejte následující adresu:
  URL: https://zoom.us/j/9283353171
   
  meeting id: 928-335-3171
  meeting password: 975616
   
  Poté budete vyzváni ke stažení aplikace „Zoom“. Po stažení aplikace Zoom do počítače a zadání hesla „975616“ by mělo dojít k automatickému připojení k internetovému setkání. Spojení můžete navázat již od 19:45, případné potíže s vámi mohu předem konzultovat telefonicky na tel. 739 600 648.
   
  Těším se na viděnou
   
  Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. (1.Tes 5,16-18)
   
  Jirka Šimpach
  tel. 739 600 648

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Internetové modlitební setkání 20. 5. 2020 od 20:00
 • Internetové modlitební setkání 13. 5. 2020 od 20:00

  13. 5. 2020 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Dobrý večer,
  dnes ve středu 13.5. v čase od 20:00 do 20:30 hod. proběhne (již čtvrté) modlitební setkání přes internet, na které Vás tímto zvu.

  Je určeno všem, členům i přátelům našeho sboru.
  Důležité je, aby Váš počítač byl vybaven reproduktory/sluchátky a mikrofonem.

  Jak se připojit?
  Do internetového prohlížeče zadejte následující adresu:
  URL: https://zoom.us/j/9283353171

  meeting id: 928-335-3171
  meeting password: 975616

  Poté budete vyzváni ke stažení aplikace „Zoom“. Po stažení aplikace Zoom do počítače a zadání hesla „975616“ by mělo dojít k automatickému připojení k internetovému setkání. Spojení můžete navázat již od 19:45, případné potíže s vámi mohu předem konzultovat telefonicky na tel. 739 600 648.

  Těším se na viděnou

  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, (Efezským 6:18)

  Jirka Šimpach
  tel. 739 600 648

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Internetové modlitební setkání 13. 5. 2020 od 20:00
 • Internetové modlitební setkání 6. 5. 2020 od 20:00

  6. 5. 2020 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Dobrý večer,
  tuto středu 6.5. v čase od 20:00 do 20:30 hod. proběhne (již třetí) modlitební setkání přes internet, na které Vás tímto zvu.

  Je určeno všem, členům i přátelům našeho sboru.
  Důležité je, aby Váš počítač byl vybaven reproduktory/sluchátky a mikrofonem.

  Jak se připojit?
  Do internetového prohlížeče zadejte následující adresu:
  URL: https://zoom.us/j/9283353171

  meeting id: 928-335-3171
  meeting password: 975616

  Poté budete vyzváni ke stažení aplikace „Zoom“. Po stažení aplikace Zoom do počítače a zadání hesla „975616“ by mělo dojít k automatickému připojení k internetovému setkání. Spojení můžete navázat již od 19:45, případné potíže s vámi mohu předem konzultovat telefonicky na tel. 739 600 648.

  Těším se na viděnou

  Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.  Jakub 5:16

  V každý čas se v Duchu svatém modlete a proste, bděte na modlitbách a vytrvale se přimlouvejte za všechny bratry i za mne, ..  Efezským 6:18

  Jirka Šimpach
  tel. 739 600 648

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Internetové modlitební setkání 6. 5. 2020 od 20:00
 • Velikonoční výzva ERC a ČBK

  7. 4. 2020 | Modlitební předměty, Pozvánky

  Drazí přátelé, milí věřící, všichni lidé dobré vůle,

  ještě v době nedávno minulé patřilo mezi velikonoční zvyky rozsvítit světlo za oknem a případně vystavit obrázek Krista o velikonoční noci. Jako křesťanské církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo zmrtvýchvstání jako rozzáření světla, které už nehasne a naděje, která nikdy neumírá.

  Všichni se nacházíme v situaci, kdy se nemůžeme shromažďovat ani navštívit o Velikonocích své příbuzné a přátele. Nemůžeme se ve svých církvích, farnostech a společenstvích ani účastnit bohoslužeb největšího křesťanského svátku – Velikonoc, slavnosti vzkříšení.

  Dovolujeme si proto vyzvat Vás všechny, lidi dobré vůle, abychom o velikonoční noci, tedy na Bílou sobotu 11. dubna 2020 po setmění, rozsvítili za oknem svíčku nebo jiné světlo na znamení života a naděje. Tuto naději nyní více než kdy jindy potřebujeme.

  Modlíme se za Vás, jsme Vám nablízku a vyprošujeme Vám Boží požehnání

  Česká biskupská konference a předsednictvo Ekumenické rady církví

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Velikonoční výzva ERC a ČBK
 • Já a víra / Nedělní bohoslužba 5.4.2020

  4. 4. 2020 | Kázání, Modlitební předměty

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Já a víra / Nedělní bohoslužba 5.4.2020
 • Sjednoceni v modlitbě – 25. 3. 2020 ve 12:00

  25. 3. 2020 | Modlitební předměty

  Milé sestry, milí bratří,

  modlitba, kterou nás Kristus sám naučil, odjakživa propojuje křesťany napříč fyzickým i časovým hranicím. Křesťané a křesťanky ve všech zemích na světě a ve všech dobách se těmito slovy obraceli a obracejí k Bohu a zvěstují tak příchod Božího království.

  V naší době, kdy je svět tak dramaticky postižený pandemií nemoci COVID-19, požádal papež František všechny křesťany bez rozdílu vyznání, aby se připojili ke společné modlitbě a společně se k Hospodinu obrátili slovy modlitby Otčenáš ve středu 25. března v pravé poledne.

  (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Sjednoceni v modlitbě – 25. 3. 2020 ve 12:00
 • Pastýřský dopis Davida Nováka

  18. 3. 2020 | Kázání, Modlitební předměty

  Milé sestry, milí bratři,

  jen málokdy v našich životech a sborech měla slova Pána Ježíše Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a neděsí! (J 14,27) takovou naléhavost! Mnozí z nás zřejmě prožívají jisté chvění, možná i děs, co přijde. Jsme jako společnost, ale i jako církev a sbory, ve zcela nové situaci a jen těžko předvídat, co bude dál. (Pokračování textu…)

  Komentáře nejsou povolené u textu s názvem Pastýřský dopis Davida Nováka