Sbor Církve bratrské v Praze 1

...je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce ve všech situacích svého života

 

...přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života

 

...chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky

 

...vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě

 

...uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

 

...přijímá za člena každého, kdo vyznává osobní víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá

 

bohoslužby každou neděli v 10 h

Soukenická 15

110 00 Praha 1