Téma konce světa vyvolává nejrůznější reakce. Od naprostého nezájmu až po skutečnou přípravu na přežití konce světa. Někteří lidé si kupují zásoby jídla, svíček, a celkově se snaží nějak se zajistit pro očekávanou krizi. Někde se dokonce prodávají jakési balíčky pro přežití.
Pokud bychom ale chtěli přežít konec světa, tak nevím, jestli chápeme skutečný význam slova "konec". Podle očekávání lidí spíše jde jen o dočasný výpadek elektřiny, provázaný s přerušením dodávek vody a plynu. Věc jistě mrzutá, ale to rozhodně není konec světa. Navíc jsou na nejrůznější výpadky elektrárny připraveny.
Čekáme-li něco velkolepějšího, tak např. v případě odpadu obřího meteoritu nám budou balíčky na přežití celkem k ničemu. Obří vlny tsunami, zemětřesení, sopečné erupce apod. by smetly ze země vše živé. To raději nezmiňuji následné ochlazení na Zemi způsobené vyvržením spousty částic, které by nám zakryly slunce. Takovouto globální katastrofu bychom opravdu přežili jen těžko, pokud mluvíme nejen o přežití dopadu meteoritu, ale schopnosti přežít celé období do doby obnovy podmínek vhodných pro život...
Když se zamyslíme nad tímto koncem světa, tak naše reakce poněkud postrádají logiku. Mluvíme o konci, ale ve své podstatě konec neočekáváme.

Přesto je dobré brát konec světa vážně. Jeden konec světa už nastal a je dobře patrný takřka po celém světě díky sedimentárním horninám. Na vytvoření takovýchto mas sedimentů a jejich následného narušení, popř. přenesení je potřeba obrovského množství vody. Přeci jen - na vysvětlení vzniku sedimentů a jejich masivní erozi nepostačuje žádná tradiční teorie o postupném usazování jednotlivých vrstev během milionů let. Geologický záznam mluví o něčem jiném (viz.stránka o celosvětové potopě.)
Skutečná globální katastrofa opravdu proběhla, protože je patrná na většině souše po celé Zeměkouli. Někde jsou sedimenty vyzdvižené, přeměněné, či překryté sopečnými vyvřelinami. Setkáme se s nimi prakticky všude.


O této katastrofě mluví řada pověstí po celém světě. Včetně těch, které nebyly ovlivněny židovstvím, ani křesťanstvím. Většina těchto vyprávění se shoduje v tom, že tuto katastrofu způsobil Bůh jakožto formu soudu nad zvráceným lidstvem. Zároveň dal několika lidem šanci přežít v lodi. Detaily se samozřejmě liší, ale v těchto dvou bodech jsou příběhy stejné.

Odpovídá to realitě? Na jedné straně je tady geologický záznam, který vypovídá o katastrofě nepředstavitelného rozsahu. Vypovídají o ní nejen rozsáhlé vrstvy sedimentů, ale i zkameněliny. Pokud byla tato katastrofa schopná zaživa pohřbít i mořské živočichy a vytvořit masové hroby ryb, trilobitů, a také společné hroby masožravých a býložravých zvířat..... vytvořit ložiska uhlí apod., tak nešlo o nic záležitost lokálního významu.
Na druhou stranu je zaznamenána civilizační exploze, kdy takřka bez jakéhokoliv vývoje se tady objevují vyspělé civilizace (Mezopotámie, Egypt, Čína, Olmekové). Neboli - potomci těch, kdo potopu přežili a přinesli si s sebou své poznatky. Proto ten civilizační skok.
Je tu tedy obojí - přesně podle všech pověstí o potopě. Na straně jedné ničivá katastrofa, na straně druhá možnost jí přežít, pokud se lidé zařídili podle rady Boha, který jim umožnil tento soud přežít.


Bible mluví o dalším konci světa, který má přijít. Jednoznačně to bude skutečný konec, na který se připravit lze a zároveň nelze. Nelze se připravit na to, kdy se to stane. Ježíš říká:
O tom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; pouze Otec.
Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé: jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu, a nic nepoznali, dokud nepřišla potopa a postihla všechny - takový bude i příchod Syna člověka.
Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechán. Dvě budou mlít obilí, jedna bude vzata pryč a druhá zanechána. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde. (Matoušovo evangelium 24:36-42)Dá se na tento konec světa připravit? Rozhodně ano. Pokud dal Bůh možnost připravit se na první konec světa, dává solidní možnost se připravit na druhý konec světa. Jak vypadá takový balíček pro přežití a kde je to správné místo k přežití?
Tentokrát na to nějaké super odolné plavidlo opravdu stačit nebude, protože pro tento konec světa je přislíbeno něco definitivního ve srovnáním s tím, co už tady bylo:
"Vodou byl tehdejší svět zatopen a zahynul.... Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud."(2 Petrův 3:6.10)

Tím jediným východiskem, které Bůh nabízí, je to, abychom měli vztah s Bohem v pořádku a nemuseli řešit to, jak dopadneme během konce světa. Přeci jen - mnohem důležitější, než záchrana pozemského života, je záchrana naší duše. Neboli - co s námi bude, až zemřeme?
Ve své podstatě jsou pro nás důsledky konce světa totožné s důsledky smrti, která nás stejně potká. Je důležité to, v jakém vztahu vůči Bohu umíráme. Vždyť je-li Bůh Stvořitelem, pak má právo náš život posoudit. Podle toho pak naší existenci prodloužit na věčnost, nebo ji také ukončit.
Není tedy důležité, zda máme dostatek zásob jídla, vody a léků. To může prodloužit naší fyzickou existenci. Nemá to však žádný vliv na existenci naší duše.

V Janově evangeliu dal Bůh velmi jednoduchý návod na přežití:
"Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího." (Janovo evangelium 3:16-18)

Stačí opravdu málo a nemusíme se bát konce světa.
Možná Vám to přijde jako hloupý vtip ze strany zabedněných křesťanů. Geologie však svědčí o tom, že jedna globální katastrofa proběhla. Těžko by tomu tehdy někdo předem věřil. Ani my sami těžko něčemu podobnému uvěříme.
Bůh je naštěstí tak dobrý, že nás varuje dopředu a nabízí nám svůj balíček na přežití konce světa - oběť svého jediného syna za naše hříchy.
Možná se konce světa nedožijeme, protože nikdo netuší, kdy to přijde. Ale jednoho konce se stejně dočkáme - konce svého života. Jsme na něj připraveni? Jsme připraveni na setkání se svým Stvořitelem?

Jiří Bort