Aktuální informace ohledně situace v Jižním Súdánu a námi podporovaného sirotčince v Toritu najdete nyní na tomto odkaze (klikněte): Spolek pro Jižní Súdán


Jižní Súdán je nejmladší stát na světě. Jeho nezávislost byla vyhlášena 9. července 2011. Díky válce, která trvala půl století, je Jižní Súdán plný vdov a sirotků. Dlouhodobý konflikt způsobil bídu v této zemi. Súdánci potřebují pomoc pro období, než se znovu postaví na vlastní nohy.
V rámci našeho sboru Církve bratrské v Rakovníku jsme se rozhodli podporovat jeden ze sirotčinců, který byl postaven ve městě Torit v roce 2012. Tato podpora je adresná a jde přímo do sirotčince.
Provoz tohoto zařízení zajišťuje jihosúdánský biskup Bernard Oring Balmoi. Českou organizací, která je v kontaktu s církví v Jižním Súdánu je Spolek pro Jižní Súdán, z.s., jehož pracovníci několikrát v Jižním Súdánu byli, aby tam zmapovali situaci a také prakticky pomohli.

Tento projekt na podporu sirotčince je financován jak ze soukromých darů, tak i z prodeje výrobků. Ty lze zakoupit v době adventních týdnů po nedělních bohoslužbách ve Vysoké 195 (od 11:30 hod).

Pokud byste chtěli sirotčinec v Toritu podpořit, můžete to udělat buď formou finančního daru, nebo zakoupením některého z výrobků (ručně vyráběná přání, šperky z fima apod.).
Pokud byste chtěli projekt podpořit finančně, můžete své finanční dary posílat na účet č.: 000000-0540021339/0800. Do zprávy pro příjemce napište: sirotčinec "Jižní Súdán".

Na fotky dětí ze sirotčince a fotky ze stavby tohoto objektu se můžete podívat v následující galerii.