Jaké jsou principy toho, aby nový život neskončil, ale naopak s rozvíjel? Podobné, jako u všeho živého:
- pokud přestaneme klíčící rostlinu zalévat, je její uschnutí pouze otázkou času.
- pokud přestane matka krmit své mládě, je to jeho konec.

V duchovním životě platí úplně stejné principy. Potřebujeme dobré podmínky k našemu růstu. Přeci jen - to, že jsme zachráněni díky Bohu pro věčnost a že nejdeme do pekla, je úžasné. Ale je to pouze začátek. Stejně jako když se narodí dítě. Jeho narození je pouze začátek. Dítě se přeci nerodí pouze proto, aby se narodilo, ale proto, aby rostlo a jednou dospělo.
K tomu jsou však potřeba dobrých podmínek k růstu:

Být s Bohem

Toto je nejdůležitější ve vztahu s Bohem, protože ke každému vztahu patří blízkost a komunikace. Být s Bohem je důležité, protože Jeho přítomnost nás proměňuje. Stejně jako ve vztazích - jsme ovlivňováni těmi, s kterými trávíme svůj čas.

Jak vůbec být s Bohem? Čas, kdy jsme s Bohem, vyplňujeme většinou modlitbami. Ale někdy můžeme mlčet, přemýšlet o Bohu, číst Jeho slovo a rozjímat o něm.
Ne vždy však můžeme trávit čas s Bohem tímto způsobem. Pokud se např. modlíme nahlas, tak s hlasitou modlitbou asi všude nenarazíme na pochopení. Zároveň - ikdyž se modlíme potichu (v duchu), tak jsou nejrůznější situace, kdy se musíme cele soustředit na svou práci apod. Také si nemůžeme pořád číst Bibli. Přesto si můžeme být jistí tím, že je Bůh stále s námi, ikdyž s Ním zrovna nekomunikujeme apod. Dokonce je v podobě Ducha svatého v nás.

Modlit se

Někdy se lidé na začátku své víry ptají, jak se vůbec mají modlit. Stejně jako ve vztazích s lidmi, můžeme s Bohem mluvit úplně normálně. Nemusíme opakovat nějaké naučené a psané modlitby. Je to náš vztah s Bohem, proto to bude originální v tom, o čem budeme s Bohem mluvit, jak s Ním budeme mluvit apod. Nelze kopírovat modlitby druhých. Byť Ježíšova modlitba, kterou učil své učedníky je úžasná a nepřekonatelná (Lukáš 11:2-5).
Modlitby jsou velmi důležité, protože to je naše hlavní komunikace s Bohem. V modlitbách otevíráme Bohu svoje srdce, a zároveň ho prosíme za jeho pomoc apod.
Nejdůležitější Ježíšova vyučování o modlitbě najdete v těchto textech. Přečtete si je, protože v nich se dozvíte vše podstatné (Mt 6:5-15; Lk 11:1-13; Lk 18:1-14).

Číst Boží slovo

Proč je čtení Bible tak důležité? Je to jediný objektivní zdroj informací o Bohu, který nám Bůh dal k dispozici. Bůh k nám nejčastěji mluví skrze své Slovo - Bibli. Např. při čtení Bible, při tom, když nám připomene nějaký biblický verš apod. Ano - mluví k nám řadou dalších způsobů (kromě okultních praktik), ale nakolik tyto jiné způsoby jsou skutečně Boží řečí k nám, je potřeba srovnávat s Božím Slovem - Biblí.
Naše zkušenosti a pocity totiž mohou být velmi zavádějící. Leccos si můžeme vysvětlit podle svého, aby to odpovídalo našim přáním, pocitům apod. Proto je důležitá korekce Božím slovem, abychom "neulítli". Pokud se vzdáme Bible, pak už nemáme žádný jiný objektivní zdroj pravdy.

Sloužit lidem

Slovo "služba" asi nejlépe vystihuje fakt, že to, co jsme od Boha dostali, nemáme jen sami pro sebe. V Bibli se např. mluví o duchovních darech, které nám Bůh dal proto, abychom s nimi pomáhali rozvíjet životy dalších lidí (Ř 12; 2 Ko 12; 1 Pe 4:10). Tou nejpodstatnější službou je samozřejmě povědět dalším lidem o tom, co se námi stalo. Proč? Aby i oni mohli prožít odpuštění hříchů a mohli patřit Bohu jako Jeho děti. Aby mohli začít žít nový život s Bohem.
Pokud patříme Bohu, tak už tu nejsme pouze sami pro sebe, ale i pro druhé. Sloužit - pomáhat druhým - můžeme mnoha způsoby podle našeho obdarování, schopností a také podle potřeb těch, kteří naši pomoc potřebují. Obyčejné věci, které znamenají: "mám Tě rád a proto chci svou lásku projevit konkrétně, nejen slovy."
Zcela upřímně - pokud jako křesťané nesloužíme druhým, ale pouze žijeme svou víru sobecky, tak příliš Boha nepoznáme. Přeci jen - Bůh myslí na lidi, ne na sebe. Proto např. udělal vše pro to, aby nás zachránil před svým spravedlivým soudem...proto vyslýchá naše modlitby...proto o nás pečuje.

Proč jsou předchozí články tak stručné?

Protože všechna témata jsou natolik obsáhlá, že se jim věnuje řada knih, zabývá se jimi mnoho kázání, konferencí apod. Nejsou to témata na několik řádek.
Také proto, že od toho jsou tady druzí křesťané, aby jste se od nich dozvídali více (viz. následující stránka o společenství). Proto ani nechceme po internetu suplovat skutečné společenství věřících lidí.

Jiří Bort