Za pár dní tady máme podle řady lidí konec světa. Datum 21-12-2012 vypadá opravdu atraktivně, podobně, jako rok 2000.
Jak se na tento konec světa chystáme? Někdo si dělá zásoby jídla a vody. Někdo řeší to, kde přečká konec světa. Zřizuje se úkryty, shání zdroje energie, shání informace o přežití. Doufá, že se mu podaří přečkat to nejhorší někde
v bezpečí a zajistit se alespoň na několik týdnů, či měsíců života.

Nechci se rozepisovat o Mayském kalendáři. Jeho výkladů a výpočtů je mnoho a poměrně dost se od sebe liší. Dovolím si však uvést několik podnětů k zamyšlení:

- věříme v konec světa se vším všudy, nebo jen v nějakou větší katastrofu?

- pokud věříme ve větší katastrofu, tak by bylo dobré domýšlet důsledky zásadních změn podmínek pro život na zemi. Jsme schopni přežít zásadní katastrofu? Co by např. způsobila srážka s velkým meteoritem? Jak dlouho jsme schopni se udržet při životě na zničené Zemi?

- pokud věříme pouze v hmotnou existenci - není jedno, kdy a jak náš život skončí? Pakliže přestaneme existovat
v momentě smrti a pak už nic nebude.... není to jedno, jestli nastane konec světa?

- pokud věříme, že smrtí život nekončí - nebylo by dobré si zjistit, jaká jsou pravidla pro ono "potom"? Není naivní věřit
v konec světa, ale nebýt na něj připraven?

Jiří Bort (kazatel sboru Církve bratrské v Rakovníku)