- manželství není bitevní pole, ve které bojujeme proti sobě
- neničme svého partnera. Je to jediný člověk, který byl ochoten s námi spojit svůj život
- je dobré řešit problémy včas, aby se z nich nestaly obrovské balvany, se kterými už nehneme
- lepší je se ptát, než rovnou obviňovat
- mluvme, mluvme, mluvme - nedávejme prostor falešným dohadům
- cílem není druhého usvědčit, ale lépe se pochopit
- nesnažme se vyhrát a druhého převálcovat. Možná vyhrajeme, ale oslabí to náš vztah
- chceme-li řešit konfliktní téma, počkejme raději na pohodovou chvíli
- nezaměřujme se na chyby druhého, protože ty najdeme vždycky. Hledejme to dobré
- investujme do našeho vztahu. Pokud do vztahu nic nepřinášíme, nic tam nenajdeme
- manželství není výměnný obchod, ale místo pro velkorysost a oběť. Otázka "co z toho budu mít" není ideální.
- pokud se zaměřujeme pouze na naplnění našich potřeb, brzy vztah vyčerpáme
- snažme se vytvořit takový vztah, aby v něm byl druhý spokojený
- nezapomínejme druhého ujišťovat o tom, že ho milujeme
- sdílejme svou lásku způsobem, který partner vnímá jako projev lásky, ne jako samozřejmost
- buďme tvořiví
- i sebepokaženější vztah lze obnovit, pokud nám o něj oběma jde

Proč to všechno? V Bibli je to krásně shrnuto slovy:
"Muži mají milovat své ženy jako své vlastní tělo. Kdo miluje svou ženu, miluje sebe.
Nikdo přece nemá v nenávisti své tělo, ale živí je a stará se o ně. Proto opustí muž otce i matku, připojí se k své manželce, a budou ti dva jedním tělem'.
(Efezským 5:28-31).
Principy dobrého manželství jsou velmi jednoduché. Stačí nemyslet pořád jen na sebe, ale na společný prospěch. Budovat společný vztah. Spokojený partner je požehnáním pro nás samotné.
Zjednodušeně řečeno - v manželství končí princip "JÁ" a TY", ale začíná to úžasné "MY". Už jsme jedním tělem, kde společně usilujeme o náš společný prospěch.

Jiří Bort (kazatel sboru Církve bratrské v Rakovníku)