Aktuality a informace

Přečtěte si aktuální informace z Diakonie.

Informace o ukončení sbírky

Sbírka pro pomoc postiženým tornádem na Jižní Moravě a na Lounsku byla vyhlášena 25. 6. 2021. Během dvou měsíců se na účet připsala částka více než 3.860.000,- Kč. A dary stále přicházejí.

Proto jsme se rozhodli sbírku prodloužit a datum ukončení sbírky je 30. 9. 2021.

Všem dárcům moc děkujeme za tak neskutečnou a velkorysou štědrost a přejeme plnost Božího požehnání.

Aktuální situace

Díky tomu, že Diakonie CB má od roku 2017 registrovanou veřejnou sbírku pro humanitární pomoc, mohli jsme zveřejnit výzvu k zasílání financí na sbírkový účet okamžitě a promyslet další postup.

Reakce dárců – sborů i jednotlivců byla úžasná. Velmi rychle začaly proudit první platby. Do 30.6.2021 přišlo 480 příspěvků. Na Jižní Moravě jsme získali skvělého pomocníka v terénu v osobě Pavla Popovského, vedoucího stanice CB Hodonín. Díky tomu jsme mohli už 2. 7. 2021 poslat první platby. Pan ředitel s manželkou navštívili Stebno, kde byly podepsány první smlouvy se 6 rodinami, které jsme vytipovali díky spolupráci s místními.

K 24. 8. 2021 se vybralo jižpřes 3 800 000 Kč a vyplatili jsme 3 600 000 Kč. Podpořeno bylo prozatím 36 domácností z  Jižní Moravy a 9 ze Stebna. Připravují se další smlouvy. Ke každému domu máme k dispozici fotodokumentaci, případně demoliční výměr a snažíme se s dotyčnými rodinami komunikovat telefonicky. Pokud sledujete zůstatek na transparentním účtu, je třeba uvést, že na něm jsou vázány i finance určené na pomoc Jižnímu Súdánu nebo na Ukrajinu.

Velké poděkování patří sborům i jednotlivcům jak v ČR, tak na Slovensku. Díky Vaší štědrosti jsme mohli peníze vyplatit opravdu rychle. To je důležité zejména proto, že plnění od pojišťoven ne vždy dorazilo a domácnosti potřebují hotovost pro nákup materiálu. Řada sborů pomohla tím, že poslala finanční prostředky mimo sbírku a celková částka vybraná na pomoc je určitě větší.

Sbírka potrvá do konce prázdnin. Pokud bude prodloužena, budeme Vás informovat.

Mezi obdarovanými můžete najít i příběhy těch, kteří pojistku neměli, případně dokončili práce na domě financované z hypotéky a zbyla jim základová deska. Někteří měli větší štěstí.

 
dům po tornádu       zůstalo jen prázdné místo

 

   
dům po tornádu                    v průběhu oprav                                    a už má novou střechu

 

 

Jak sbírka pomáhá – fotogalerie

Moravská Nová Ves , 1. dům

Moravská Nová Ves , 2. dům
 

Hodonín

Lužice, 1. dům

Lužice, 2. dům

Mikulčice, 1. dům

Mikulčice, 2. dům

 

Sbírka pokračuje

Vážení a milí dárci jen díky Vám můžeme s radostí oznámit, že výtěžek sbírky přesáhl částku 3.500.000,- Kč. Ke dni 3.8.2021 byla vyplacena pomoc v hodnotě 3.525.000,- Kč a bylo podpořeno 35 rodin z Jižní Moravy a 9 rodin ze Stebna. S dalšími rodinami jsme v kontaktu a připravujeme pro ně darovací smlouvy.

Výtěžek sbírky přesáhl DÍKY VAŠÍ ŠTĚDROSTI částku 3.600.000,- Kč!!! MOC DĚKUJEME!

Prosíme všechny dárce, aby nás kontaktovali ohledně potvrzení o darů na e-mailu kancelar@diakonie.cb.cz. Zvláště prosíme sbory, protože u některých plateb se v popisku zobrazuje pouze „Sbor církve bratrské“, z čehož nelze identifikovat, o který sbor se jedná. MOC DĚKUJEME!!!

Kéž Vám Pán Bůh Vaši štědrost požehná.

Informace o průběhu sbírky pro Jižní Moravu a Lounsko

Zanedlouho to budou tři týdny od chvíle, kdy jsme vyhlásili sbírku na pomoc těm, kdo byli zasaženi tornádem. Jak se ukázalo, tornádo se týkalo nejen Jižní Moravy, ale i Lounska. Od vyhlášení sbírky jsme díky Vám, dárcům vybrali více než 3 miliony korun a díky tomu jsme k dnešnímu dni (14. 7.2021) vyplatili již  2.075.000,- Kč a podpořili 21 rodin na Jižní Moravě a 6 rodin z obce Stebno. Velmi děkujeme jednotlivcům i sborům, které se do sbírky zapojili, míra štědrosti a solidarity je úžasná.

Na Jižní Moravě nám s vyhledáváním poškozených rodin nám pomáhá bratr Pavel Popovský, vedoucí stanice CB Hodonín. Jeho přínos je ale mnohem větší, protože pak s jednotlivými rodinami komunikuje, pomáhá jim s administrativními záležitostmi (včetně doplnění fotodokumentace, je-li to potřeba) a zajišťuje podpis darovací smlouvy, na jejímž základě je pak dar vyplacen. Bratru Pavlovi velké poděkování za čas, který této činnosti věnuje.

Ve Stebně jsme v kontaktu přímo s místními obyvateli. Systém je stejný jako na Jižní Moravě a díky tomu, že Stebno je v porovnání s Jižní Moravou nedaleko, byli jsme přímo na místě, navštívili jsme vytipované rodiny a vyřídili podepsaní smluv.

Kromě vyřizování záležitostí k jednotlivým smlouvám a komunikace s obdarovanými také zajišťujeme vystavení potvrzení o daru. Všechna potvrzení postupně vyřídíme, jen prosíme o trpělivost.

Vzhledem k tomu, že stále přichází finanční prostředky a jsme v kontaktu s dalšími rodinami, tak počet podpořených rodin poroste. Termín ukončení sbírky zatím není pevně stanoven. Předpokládáme, že sbírka poběží nejméně do 31. 7. 2021, ale v případě potřeby může trvat i déle.

 

Jak sbírka pomáhá…

První platby potřebným proběhly již 2.7.2021, a to ve výši 175.000,- Kč pro dvě rodiny na Jižní Moravě.
Druhá várka proběhla 6.7.2021 v hodnotě 525.000,- Kč a podpořili jsme 5 rodin z obce Stebno na Lounsku a 2 rodiny na Jižní Moravě.
Dne 7.7.2021 odešla částka ve výši 175.000,- Kč, která znamenala podporu pro 2 rodiny na Jižní Moravě.
Nejvyšší částka, a to ve výši 900.000,- Kč byla odeslána ve dnech 8.7. a 9.7. a přinesla podporu 11 rodinám z Jižní Moravy a 1 rodině z obce Stebno.
Dne 13.7.2021 byla vyplacena podpora 2 rodinám na Jižní Moravě ve výši 125.000,- Kč.

K dnešnímu dni (13. 7.2021) bylo vyplaceno již  1.900.000,- Kč a bylo podpořeno 19 rodin na Jižní Moravě a 6 rodin z obce Stebno.

 

 

Začínáme rozdělovat pomoc

Dobrý den, dnes jsme zaslali první finanční příspěvek první rodině na Hodonínsku postižené tornádem ve výši 100.000,- Kč.

Dovolte mi zde zveřejnit  aktuální informace a pozdrav od pana ředitele:

Srdečné poděkování a pozdravy všem dárcům
Včera uplynul týden od zásahu ničivého tornáda na Jižní Moravě a Lounsku. Byla to událost, která nás svým rozsahem šokovala, protože podobné záběry jsme byli zvyklí vídat ve zpravodajství z Asie nebo USA, nebo v katastrofických filmech.
Diakonie Církve bratrské vyhlásila sbírku na pomoc těm, kteří byli tornádem zasaženi a v okamžiku, kdy píšu tyhle řádky, je na účtu 2,3 mil. korun.
Věřil jsem, že se sbírka setká s kladnou odezvou, ale míra štědrosti a počet dárců předčila moje očekávání a řada lidí i sborů jistě pomáhá i jinou cestou.
Aktuálně máme v procesu vyřizování poskytnutí pomoci pro celkem 13 domácností z toho 6 na Lounsku. Chci touto cestou velmi poděkovat Pavlovi Popovskému ze stanice CB v Hodoníně, se kterým jsme ohledně poskytování pomoci na Jižní Moravě v kontaktu. Pro oblast Lounska jsem v kontaktu s místními obyvateli i zde vše řešíme.
Výše poskytnuté pomoci je rozdělena do 3 kategorií a to 50 000, Kč, 75 000,- Kč a 100 000,- Kč na poškozený dům – domácnost a brzy proběhnou první platby.
Štědrost, obětavost a solidarita všech, kteří pomáhají, mě naplňuje vděčností, radostí a hrdostí, a je i paprskem naděje.
Roman Kysela, ředitel Diakonie CB

Pomoc pro Jižní Moravu a Lounsko

Pomoc probíhá prostřednictvím veřejné sbírky Diakonie Církve bratrské Matouš 25.

DÍKY VÁM jsme překročili částku 3.600.000 Kč!!!

Číslo transparentního účtu: 2301173860 / 2010
IBAN: CZ6520100000002301173860      
Variabilní symbol 555
Stav účtu si můžete prohlédnout zde:
UPOZORNĚNÍ: Účet se používá i pro další humanitární účely, proto zůstatek účtu nemusí odpovídat výtěžku sbírky.

 VŠEM DÁRCŮM MOC DĚKUJEME!
Pro potvrzení o daru nás můžete kontaktovat na e-mailu kancelar@diakonie.cb.cz (prosím uvést jméno, trvalé bydliště a částku) nebo na tel. 604223388. Děkujeme.

 

Těšíme se na léto

S příchodem teplejšího počasí přišlo i rozvolnění vládních opatření a režim se zas trochu přiblížil k běžnému provozu. Jsme velmi rádi, že naši klienti se zas mohou setkávat se svými blízkými, byť za přísnějších podmínek.

Současné počasí umožňuje častější pobyt venku a tak si užít sluníčka, které nám na jaře chybělo. Věříme, že to přispěje i k lepší náladě a naději, že bude ještě lépe.

Jak se máme?

Díky Bohu se nám stále daří situaci udržet v mezích, i když s vypětím všech sil. Kolegové nejen v přímé péči odvádějí opravdu dobrou práci, mnohdy nad rámec svých povinností. Začátkem února bylo dokončeno očkování většiny klientů i personálu v Bethesdě, což zajisté přispívá k udržitelnosti situace.

Všem velmi děkujeme. I Vám, kteří nás věrně a dlouhodobě podporujete.

Roman Kysela, ředitel