Verš pro rok 2020

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

(Matouš 11:28)

Pozvánka na celocírkevní večer modliteb a chval z Horní Krupé 16.10. 2022 od 18:00

Vloženo 2. 10. 2022 | Oznámení

Srdečně vás zveme na živé vysílání Celocírkevního večeru modliteb a chval z Horní Krupé na téma - Komu/čemu sloužím? Večerem Vás provede kazatel sboru Pavel Homolka a místní hudební skupina. 

 
Záznam i živé vysílání naleznete na našem youtube kanálu, nebo na odkazu zde.

 

Uvedení kazatele Pavla Homolky

Vloženo 29. 6. 2022 | Oznámení

Staršovstvo Sboru Církve bratrské v Horní Krupé
Vás srdečně zve na slavnostní shromáždění,
na kterém bude uveden do služby spráce sboru
kazatel Pavel Homolka
Neděle 31.7.2022 14:00
Modlitebna Církve bratrské, Horní Krupá 105
Instalaci provede David Novák, předseda Rady Církve bratrské

Pozvánka ke stažení zde

Událost bude možné sledovat i online zde.

Měsíční rozpisy

další

Přímý přenos

Přímé přenosy jsou dostupné v době konání bohoslužeb, tedy především v neděli od 9. hodiny.

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Sborová fotografie 2021
Děti tvoří
Sborový den 2019


Nejnovější videa

Představení Horní Krupé a CB v Horní Krupé

Puťák mládeže 2018

Tábor Laviny - Dubenec 2018CÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.