Verš pro rok 2020

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

(Matouš 11:28)

Další celocírkevní online Bohoslužba 17.1.2021

Vloženo 16. 1. 2021 | Oznámení

Srdečně Vás zveme k účasti na společné on-line bohoslužbě Církve bratrské, která se bude konat v neděli 17. ledna 2021 od 9:30 hodin. Kázat bude David Novák - předseda Rady Církve bratrské, na téma “O zbožných radikálech” Více podrobností naleznete v níže přiložené pozvánce a na webové stránce www.cbhb.cz.

Data dalších dvou plánovaných společných online bohoslužeb jsou 14. 2. a 14. 3. 2021 vždy od 9:30 hodin

Nejkratší cesta, jak se dostat k tomuto vysílání je tento odkaz: https://youtu.be/hY8UIQyeWKw

 

Záznam Vánočního MiniKoncertu chválící skupinky

Vloženo 13. 12. 2020 , aktualizováno 21. 12. 2020 | Oznámení

20.12. v 18:00 proběhl v naší modlitebně vánoční MiniKoncert, který jsme živě vysílali na našem Youtube kanále skrz tento odkaz, nebo okno níže. Děkujeme za vysokou sledovanost, rádi jsme Vám posloužili. Chcete si jej poslechnout ještě jednou, nebo jste ještě neměli čas? Můžete si jej spustit ze záznamu níže. Během něj uslyšíte písně, ale i krátké zamyšlení. 

 

Měsíční rozpisy

další

Přímý přenos

Přímé přenosy jsou dostupné v době konání bohoslužeb, tedy především v neděli od 9. hodiny.

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Děti tvoří
Sborový den 2019
Neděle 22. 9. 2019 - Samuel Hejzlar


Nejnovější videa

Představení Horní Krupé a CB v Horní Krupé

Puťák mládeže 2018

Tábor Laviny - Dubenec 2018CÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.