Verš pro rok 2023

Ve shromáždění tě budu chválit

(Žalm 22,23b)


Pozvánka na keramiku

Vloženo 3. 11. 2022 | Pozvánky na akce

Bohoslužba v kulturním domě 13.11. - Legoprojekt

Vloženo 3. 11. 2022 | Pozvánky na akce

V neděli 13. listopadu proběhne nedělní bohoslužba netradičně v kulturním domě. Součástí bude slavnostní otevření Legoměsta.

Plakátek v PDF ke stažení: zde

Přímý přenos

Přímé přenosy jsou dostupné v době konání bohoslužeb, tedy především v neděli od 9. hodiny.

Rozpisy služeb a akce

další

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Dětská vánoční slavnost - 18.12.2022
Celocírkevní večer modliteb a chval - 16.10.2022
Oslava 40 let modlitebny - 2.10.2022


Nejnovější videa

Představení Horní Krupé a CB v Horní Krupé

Puťák mládeže 2018

Tábor Laviny - Dubenec 2018CÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.