Verš pro rok 2024

Kdo pohrdá svým druhem, hřeší, kdežto blaze tomu, kdo se slitovává nad utištěnými.

(Přísloví 14,21)

Přímý přenos

Přímé přenosy jsou dostupné v době konání bohoslužeb, tedy především v neděli od 9. hodiny.

Rozpisy služeb a akce

další

Pravidelné aktivity

Nejnovější fotogalerie

Fotokoutek na vánoční slavnosti - 10.12.2023
Požehnání vedoucích a učitelů - 3.9.2023
Společná bohoslužba se sborem z Havlíčkova Brodu - 18.6.2023


Nejnovější videa

Představení Horní Krupé a CB v Horní Krupé

Puťák mládeže 2018

Tábor Laviny - Dubenec 2018CÍRKEV BRATRSKÁ...

  • je společenstvím lidí, kteří věří v Ježíše Krista jako Božího Syna a svého Zachránce
  • přijímá Bibli za měřítko víry, učení a života
  • přijímá za člena každého, kdo vyznává víru v Ježíše Krista, a jehož život tomu odpovídá
  • chce být otevřeným společenstvím, do něhož může kdokoliv přijít a hledat biblické odpovědi na nejdůležitější životní otázky
  • vidí svůj úkol ve vděčném vyznávání křesťanské víry a ve vedení lidí k poznání toho, co tato víra znamená v současném světě
  • vytváří společenství věřících na jednotlivých místech a říká jim sbory
  • uskutečňuje svou víru v praktické pomoci potřebným lidem různého věku v rozmanitých životních situacích

Viz také odkaz čemu věříme.

Více o Církvi bratrské je možné získat na oficiálním webu Církve bratrské.