Představujeme se

Církev bratrská v Horní Krupé je otevřeným společenstvím, do kterého může kdokoliv přijít a společně s námi hledat cestu. Rádi vás uvidíme! Děláme první krok a přiblížíme se vám - podívejte se...

Kde nás najdete?

Sbor Církve bratrské v Horní Krupé v současnosti působí na třech místech, jednak v Horní Krupé, Chotěboři, ale i Krasoňově
Na mapě (mapy.cz) náš sbor v Horní Krupé naleznete zde.
Mapka ke stažení je zde.

Čím pro Vás můžeme být přínosem? Proč nás navštívit?
- modlitby za Vaše problémy a potřeby
- duchovní poradenství
- pomoc při hledání Boha
- pomoc při hledání smyslu života
- kluby pro děti a mládež
- setkávání pro všechny generace

Jak se k těmto službám dostat? Stačí přijít na některé z našich setkání, osobně se domluvit s někým z nás, zavolat, napsat e-mail, nebo SMS. Kontakty jsou zde.

 

Kazatel sboru

Od října roku 2014 je naším správcem sboru Jan Talán. Do května 2016 působil v Horní krupé jako vikář, od června již jako kazatel. V předchozích letech se o náš sbor staral Miloš Hejzlar v pozici administrátora (2014-2016), kazatel Roman Neumann (2004-2014) a dříve Petr Grulich.

Naše aktivity

Nedělní bohoslužba
Bohoslužba v Horní Krupé. Klikni a obrázek se zvětší.

To není jen chvíle, kdy si lidé posedají do lavic a někdo z kazatelny jim sděluje, jak se mají chovat (i když by to někdy celé lidstvo docela potřebovalo), ale je to také čas pro rozhovory, zpěv písní a hlavně setkávání s Ježíšem Kristem. Vždyť On sám řekl, že kde se dva nebo tři sejdou v Jeho jménu, tam bude uprostřed nich. Je to duchovní tajemství, kterému věříme.

Bohoslužba v Horní Krupé. Klikni a obrázek se zvětší.Jedná se tedy o nedělní zastavení nad Biblí doprovázené písněmi a modlitbami. Po bohoslužbách máme pravidelně připravené občerstvení, které má připravit příhodné místo pro neformální osobní rozhovory. Pro menší děti je souběžně s bohoslužbou k dispozici alternativní program „besídka“, kde se poutavým způsobem vypráví biblické příběhy a hrají kreativní hry.

Každou třetí neděli v měsíci připravujeme Nedělní zastavení, která jsou novým formátem nedělních bohoslužeb. Kázání z bohoslužeb si můžete poslechnout zde. Každou neděli začíná bohoslužba v Horní Krupé v 9:00 hod., v Krasoňově v 9:00 hod. (třetí neděli v 10:45) a také v Chotěboři  

Jak se k těmto službám dostat? Stačí přijít na některé z našich setkání, osobně se domluvit s někým z nás, zavolat, napsat e-mail, nebo SMS. Kontakty jsou zde.

Poznáváme Bibli

Věříme, že Bible je kniha, kterou Bůh inspiroval a dává se nám skrze ni jedinečným způsobem poznávat. Pro křesťana je Bible předmětem víry a základním zdrojem poznání o Bohu a člověku. Hlavním tématem Bible je dobrá zpráva o smíření a odpuštění hříchů, které Bůh lidem daroval skrze Ježíše Krista. Studium Bible je pro křesťana velmi důležité. Právě tato kniha je trvalým zdrojem inspirace, autoritou a vzorem pro víru a každodenní život.

Kromě hlavní nedělní bohoslužby jsou všichni zváni k systematickému studiu Bible jeden večer v týdnu. Například v roce 2005 jsme na pokračování probírali novozákonní knihu Koloským, a potom službu proroků Eliáše a Elíši ve Starém zákoně. Rok 2006 jsme strávili nad knihou Římanům a 2007 nad tématem Božího království. Rok 2008 jsme věnovali listu Jakubovu a Filemonovi. Nyní probíhá cyklus Po stopách apoštola Pavla - více zde. Pravidelnou součástí těchto setkání je možnost rozhovoru, chvíle pro modlitby a písně. Každému to může něco důležitého říci. Nahrávky z těchto setkání jsou zde.

Bibli poznáváme i při dalších příležitostech, jako je příprava ke křtu (základy křesťanské víry), studium Bible v angličtině nebo v malých skupinkách.  

Pro děti...

Děti ve věku 3-8 let mají během nedělní bohoslužby svůj pravidelný program, kterému říkáme nedělní besídka. Vypráví si příběhy z Bible, malují, vyrábí, zpívají, hrají hry, skotačí venku ...  „Besídku - tu mám rád. Chci si tam hrát s kamarády. Povídáme si tam o 'PánBohu',“ řekl čtyřletý Davídek.

Keramický kroužek

Keramického kroužku v Horní Krupé se účastní každý týden asi 20 dětí ve věku od 4 do 15 let a v zimním období bývá i keramika pro dospělé. Přímý kontakt s „rodnou hroudou” bývá inspirující, a tak vznikají velkolepá díla malých mistrů, vytvořená vlastníma rukama nebo pomocí hrnčířského kruhu a vypálená ve vlastní peci.

 

 

 

Klub Lavina
Tábor dorostu

Lavina je pro děti od 1. do 8. tříd, které se  setkávají každý pátek od 17:30 do 19:30. Děti z Lysé, Zálesí, Dolní Krupé a dalších vesnic svážíme a po klubu odvážíme auty tak, aby se bezpečně dostaly do 20:00 domů. Děláme spolu nejrůznější věci. Během školního roku jezdíme o víkendu na chaty, o prázdninách pořádáme tábory. Schůzky jsou plné her a soutěží, jsou doplněny výchovou v oblasti křesťanské etiky a snahou naplnit aktivním a dobrým způsobem volný čas dětí. Slovo Lavina je složeninou ze tří slov: la - láska, vi - víra a na - naděje. Tyto tři slova jsou základním mottem naší skupinky.

Mládež
Mládež z Havlíčkova Brodu na jedné ze zimních akcí.

Modlí se za sebe. Blbnou v lese i ve městě. Zajímaj se o to, co říká Bible. Spí pod širákem. Zpívaj. Hrajou pantomimu. Jde jim o Ježíše. Někdy dělaj strašnej rámus. Diskutujou. Baví je bejt spolu. ...zní to divně? Zkus přijít...

 

Věci nedávno minulé

Klub maminek 

Maminky se pravidelně schází, aby načerpaly z příběhů Bible, zkušeností ostatních maminek i hostů. Jsou to příjemné chvíle u čaje či kávy, kdy se v klidu, bez dětského ruchu, mohou otevírat témata, která přináší život.

Chlapi sobě

  - setkání zaměřené na svět muže
  - jednou měsíčně se setkáváme v neděli večer (19:00 hod)

  - hledáme co to znamená být Boží muž, jaký je Boží cíl

  - chceme být vzorem (dorostencům, mládežníkům)
  - chceme k tomu zvát další – možnost přizvat starší syny

Prostě hledáme směr, kterým bychom se jako muži měli vydat.

Klub seniorů - KLUS

Venku nevlídno, na zahrádce není co dělat, brzy se stmívá... Účastníci KLUSuPondělní Klub seniorů (KLUS) nabízí výbornou možnost, jak trávit dlouhé odpoledne v příjemné společnosti se zajímavým řečníkem, s promítáním nebo při diskusích s kouskem domácího pohoštění a horkého čaje či kávy. Program mívají různorodí hosté (železničář, teolog, lékařka, historik atd.) od října do března v havlíčkobrosdké modlitebně Církve bratrské.

 

 

 

Kids English Camp

Kids English Camp se konal ve dnech 19. – 26. července 2008 v Dolní Krupé pro 23 dětí od 1. do 6. třídy. Kemp byl zaměřen na podporu motivace učení se angličtiny. Realizační tým tvořilo 6 vedoucích z ČR a 5 rodilých mluvčích z USA ze státu Arizona. Celá řada dobrovolníků umožnila pořádání a zdárný průběh kempu, součástí kterého bylo Indiánské odpoledne, výprava za loupeživými rytíři na hrad Ronovec, fotbalový trénink, netradiční olympijské hry, rukodělné aktivity. Děti byly na dopoledne rozdělné do dvou skupin podle úrovně jejich angličtiny. Lektoři z Ameriky učili hravou a zábavnou formu angličtinu, které doplňovali učitelé angličtiny z ČR. Po skončení kempu proběhlo veřejné vystoupení se zpěvem anglických písní, které se děti naučily na bohoslužbách Církve bratrské v Horní Krupé. 
Více se dovíte zde.

English Camp

K pravidelným prázdninovým aktivitám patří v posledních letech English kempy, které se rozrostly díky spolupráci s americkými misionáři, manželi Brianem a Jill  Dagenovými. Jedná se o týdenní pobyty v rekreačním středisku s účastí rodilých mluvčích z USA. Obvyklou součástí denního programu je dopolední studium angličtiny, odpolední volné aktivity (sporty, soutěže, diskuze, výlety, Ladies’ club, volný čas) a různorodé večerní programy (písně, promítání, koncerty apod.)  Součástí kempu je i představení základních myšlenek křesťanství a osobní svědectví o víře v Boha.

Jiné různorodé aktivity

Chcete si prověřit svoji tělesnou kondici, užít si legraci nebo se seznámit s novými lidmi? Takovou příležitostí mohou nabízet níže uvedené aktivity:

Rafty - sjíždění Vltavy

·      Rafty - každoroční populární prázdninová výprava příznivců českých řek a nafukovacích lodí.

·      Volejbal - za pěkného počasí se hraje před setkáním mládeže na hřišti  v Horní Krupé.

·  Indiánská válka v roce 2006   

Indiánská válka - organizovaná snaha dětí i dospělých porazit či ubránit indiánský totem za pomoci hadrového střeliva, vyhlášených pravidel a správné strategie. Vydatné občerstvení je zajištěno. Vše probíhá obvykle na velikonoční sobotu. Více obrázků ve fotogalerii.

Atleti v akci - důkladná víkendová prověrka fyzické kondice při pohybových činnostech všeho druhu a zároveň dobrá příležitost klást si otázky, které hodnoty jsou v životě opravdu důležité.

Pokud vás cokoli zaujalo, neváhejte přijít nebo nás kontaktovat. Rádi vás zveme.

 

Historie našeho sboru

Duchovní práce v Horní Krupé se datuje od počátku našeho století. Asi 55 let se konala shromáždění v rodině u Beranů. Z počátku tuto práci vedl František Beran. Shromáždění bývala dvakrát za neděli, někdy za účasti bratří kazatelů: Adlofa, Kotouče, Cvrčka, Dostála, Havránka, Mikuleckého a Štiftera. Vánoční slavnosti se někdy pro nedostatek místa konaly v truhlářské dílně u Jindrů. Když se při takové slavnosti objevil br. Koukol z Kutné Hory, měly velkou radost děti, protože je obdaroval čokoládou z vlastní továrny. Děti se scházely k nedělním besídkám po rodinách. Bez požehnané práce našich dědů, babiček a rodičů, jejich věrného modlitebného a příkladného života, bychom u nás neměli nynější sborové obecenství. 

V poválečných letech se uvažovalo o přestavbě truhlářské dílny u Jindrů na shromažďovací místnost, protože scházení se v rodině začínalo být nevyhovující. Ale tento záměr nebyl uskutečněn. V prosinci 1959 byla podána žádost o adaptaci kolny u Beranů na shromažďovací místnost. Tato žádost byla na MNV zamítnuta s odkazem, že se můžeme shromažďovat ve sborovém domě Českobratrské církve evangelické. Tam jsme se scházeli po dobu 22 let. Postupem času se jevila stále větší potřeba mít svoji shromažďovací místnost. Bylo vyhlédnuto několik míst pro stavbu modlitebny, ale ze všeho sešlo. Až v roce 1979 navrhl br. kaz. Jan Urban přestavbu kolny u Beranů na rodinný dům s místností pro shromáždění. Po mnohých úvahách bylo přistoupeno na tento návrh. Br. Kučera z Brna vypracoval projekt a nastala dlouhá etapa vyřizování stavebního povolení na KNV, ONV, KSČ, MNV se současnou přípravou a svážením stavebního materiálu, s vírou, že budeme moci stavět. Asi po roce jednání jako by se nad naším úsilím stáhla mračna. Nadřízenými úřady nám bylo sděleno, že nemůžeme uskutečnit stavbu ani jako rodinný dům, ani nájemní dům, ani jako sdruženou akci soukromník a církev. V té době jsme měli již zakoupený materiál asi za 300 000 Kčs. Toto vše nás vedlo k většímu modlitebnímu spojení. Povzbuzovala nás i píseň mládeže, (která se v té době scházela v počtu asi 25) „Mám mocného velkého Krále“. To, co jsme se obávali vyslovit, nám skrze úřady Pán Bůh připravil. Dostali jsme povolení stavět sborový dům, jako akci Církve bratrské. Při této stavbě se velmi dobře projevila spolupráce havlíčkobrodských, chotěbořských a krupských, jejíž počátek byl vlastně již při společných dovolených na Touškově chalupě a Rybništi. Velmi jsme přivítali i pomoc z Krasoňova. Bez této spolupráce bychom modlitebnu po roční stavbě neotvírali. V období příprav i stavby nám Božím slovem sloužil a naše společenství vedl br. kaz. Toušek z Kutné Hory. Bylo to velmi pěkné období vzájemné spolupráce mezi dospělými, mládeží i dětmi, kterému Pán Bůh žehnal.

A tak jsme mohli 27. června 1982 s Boží pomocí otvírat novou modlitebnu. Splnila se dávná tužba – mít vlastní stánek. Se započetím shromažďování v nové budově pro nás začala i nová práce na poli duchovním. Radost se projevila i v plné účasti na všech shromážděních. V druhé polovině roku 1982 přišel do kutnohorského sboru br. kaz. Pavel Černý, který sloužil i v naší stanici. Zvláště jsme si cenili jeho práci v mládeži a dorostu. Každý měsíc se účastnil jejích schůzek. Při jeho službách naše mládež mnohokrát posloužila zpěvem a svědectvím u nás i v jiných sborech. V této době jsme prožívali hojnost Božího požehnání. Za poslední období 7 let jsme mohli u nás přijmout návštěvy z mnoha naších sborů i četné zahraniční hosty. Jejich služba byla pro nás vždy velkým povzbuzením a rádi jsme je přijímali. Na žádost Rady CB byl pro Kutnou Horu povolen druhý kazatel, a to pro oblast „Vysočinu“. V srpnu 1988 přišel sloužit do Horní Krupé br. kaz. Jaroslav Polanský, který se uvolil prožívat svá důchodová léta v aktivní službě. Ceníme si jeho práci nejen ve službě slovem Božím, ale i jeho velkého působení v pastorační práci, kterou koná se svou manželkou.

Celé poslední desetileté období, ve kterém nám Pán Bůh velice požehnal, spatřujeme jako dobu minulosti a příprav k ustavení sboru v naší oblasti. Na požádání Rady CB povolily státní úřady ustavení sboru v Horní Krupé k 1. srpnu 1989 se stanicemi Havlíčkův Brod, Krasoňov a Chotěboř.

Posvěcující shromáždění vděčnosti konané k této příležitosti se uskutečnilo v naší modlitebně v Horní Krupé dne 3. září 1989. Při dopoledním shromáždění nám posloužil Božím slovem předseda Rady CB br. kaz. Jaroslav Kubový na text Žalmu 118,28-29. Během tohoto shromáždění jsme mohli slyšet celou řadu písní – od dětí, mládeže, pěveckého sboru i od hosta br. Josefa Fajtra. Odpoledne opět sloužil br. kaz. Kubový, ale i br. Jan Urban a vyslechli jsme také pozdravy zástupců sousedních sborů a církví i jiných hostů. Při tomto slavnostním shromáždění složili členové nově zvoleného staršovstva slib. Sami jsme si připomněli verš 2 Kor. 9,8: „Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti“. Zároveň jsme si uvědomili, že nám Bůh dal víc, než jsme očekávali: l. vlastní modlitebnu, 2. vlastního kazatele, 3. osamostatnění sboru. Též jsme si připomněli slova Žalmu 126: „Ti kteříž se slzami rozsívali, s prozpěvováním žíti budou. Sem i tam chodící lid s pláčem rozsívá drahé símě, ale potom přijda, s plesáním snášeti bude snopy své.“ Je potřeba, abychom si uvědomili, že s ustavením sboru práce nekončí, ale mnohem více práce nastává.

Mladší generaci chceme předat poselství slovy Žalmu 78,3-4 a 7. verš: „Co jsme slýchali a poznali, a co nám otcové naši vypravovali, ne zatajíme toho před syny jejich, kteříž budoucím potomkům svým vypravovati budou chvály Hospodinovy, ano i moc jeho a divné skutky jeho, kteréž činil. Aby pokládali v Bohu naději svou, a nezapomínali se na skutky Boha silného, ale ostříhali přikázání jeho“.

Josef Beran st.

V roce 2007 jsme si připomínali 25. výročí otevření naší modlitebny. Stránky tomu věnované jsou zde.


Počátky církve spadají do let 1860-80. V oblasti východočeského města Náchoda vzniklo nejprve lidové probuzení. V r. 1868 vedlo k založení sboru první Svobodné evangelické církve české. V roce 1880 přibyl v Praze sbor Svobodné církve reformované, který byl ovocem působení amerických misionářů z Bostonu. Obě církve se spojily v jediné Svobodné církvi reformované, která dále rostla. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 rozšířila působnost i na Slovensko a Podkarpatskou Rus. Přijetím nového jména Jednota českobratrská se přihlásila k duchovnímu dědictví staré Jednoty bratrské. Vzrůst počtu slovenských a polských členů vedl církev ke změně svého jména. Od roku 1967 se nazývá Církví bratrskou. Hlásí se do rodiny evangelikálních a reformovaných církví. V současnosti má Církev bratrská více než 60 sborů a hlásí se k ní přes 10 000 lidí.

Více o historii Církve bratrské zde.