Aktuální informace

Jarní prázdniny s Velrybou a Lavinou v Přibyslavi - 8. až 12. února

Přiblížily se další jarní prázdniny a Velryba společně s klubem Lavinou z Horní Krupé připravila jarní pobyt ve skautské ubytovně v Přibyslavi. Ubytovna se sice nachází blízko centra města, ale zároveň budeme blízko k přírodě, kde se budeme moci vyřádit.

TERMÍN:
8. - 12. únor (od pátku večer do úterý odpoledne)
MÍSTO:
základna skautů v Přibyslavi
INFORMACE O ODJEZDU A PŘÍJEZDU:
Na pobyt pojedeme osobními auty (pokud můžete pomoci s odvozem, budeme rádi - prosím dejte nám vědět). Sraz v 17:15 před sborem Církve bratrské v Horní Krupé a odjezd v 17:30 hodin. Každé dítě pod 150 cm potřebuje podsedák, ať si ho prosím vezme sebou. Předpokládaný návrat v úterý odpoledne kolem 17. hodiny ke sboru
KDE BUDEME BYDLET:
bydlet budeme ve skautské základně, která je vybavena kuchyňkou, sprchou i WC. Spí se na matracích, je potřeba vzít si vlastní deku nebo prostěradlo.
CENA:
550,- Kč pro členy DU a 600,- Kč pro nečleny (v ceně je strava, ubytování, cesta)
CO SEBOU (minimální seznam):
oblečení na ven (dvoje boty, teplá bunda, dvoje kalhoty - ideálně zateplené, čepice, rukavice, svetr či mikina)  a dovnitř (lehčí kalhoty, trička, mikina, ponožky, spodní prádlo), přezůvky, ručník, deka, spacák + doporučujeme polštářek, hygienické potřeby (kartáček, pasta, hřeben, mýdlo), baterka, propiska a bible - pokud ji doma máte.
Dále je možné přibalit nějakou sladkost a drobné kapesné - jednou zavítáme do nějakého obchůdku, kde si všichni budou moci stav svých mlsků doplnit.  
Je třeba, aby každé dítě mělo u sebe kopii kartičky zdravotní pojišťovny. 
CO SEBOU NEBRAT:
MP3 přehrávače a podobné „výrobce hluku", drahé a cenné věci, pokud nejsou nezbytné, elektronické hry a mobilní telefony. Proto pokud budou zjištěny, mohou být odebrány a vráceny až po skončení akce. Pokud si vyžadujete pravidelné informace od svých dětí, mohou mít děti mobilní telefon, který budou mít schovaný. Telefonování je možné v určenou dobu (od 16. do 18. hodin) a nebo na telefon Karla Vrány 739 671 945 (kdykoliv). Neberte také špatnou náladu, petardy a jiná „bouchátka„ a všechny ostatní zbytečnosti 
CO NÁS ČEKÁ:
Především čtyři společně prožité (a doufejme i v pořádku přežité) dny a noci. Zahrajeme si spolu různé hry, něco nového se naučit, otevřeme spolu bibli a přiblížíme si další příběhy, které by nám v životě mohli pomoci. 
Další informace u Karla Vrány (tel 739 671 945). 
PŘIHLÁŠKA (Odevzdejte do 3. února na Lavině nebo vedoucím):
--- zde oddělte ---
Přihlašuji své dítě (děti) závazně na společný pobyt Laviny a Velryby v termínu od 8. do 12. února 2013 v Přibyslavi.

Jméno a příjmení: 

____________________________________________

Telefonní kontakt na zákonné zástupce: 

____________________________________________

Podpis zákonného zástupce: 

____________________________________________

Mohu pomoci s odvozem dětí: v pátek  (ANO | NE), v úterý (ANO | NE)

Poznámky (zejména týkající se zdravotního stavu a pravidelně užívaných léků):
Bitva 1. února

Bitva plánovaná na 1. února se ruší, proto bude normální Lavina.

Vánoční slavnost 2012

Středověká bitva - 5. - 7. října

Výlet 28.9. na zříceninu hradu Vildštejn

Kdy: 28.9. 2012

Odjezd: z Horní Krupé v 8:30

Příjezd: do Horní Krupé okolo 18. hodiny

Co s sebou: teplé oblečení, jídlo a pití na celý den, pláštěnku, 50kč na cestu, podsedák kdo musí mít

Kdo může jet: laviňáci, kamarádi, rodiče, zkrátka kdokoli – všichni jsou zváni

Přihlášení: osobně nebo na mobil u Karla 739 671 945, u Ondry 604 417 358

Co nejdříve, nejpozději do úterý 25.9.

Potáborové setkání 2012

Co: Potáborové setkání
Kdy: 7. září 2012
Od: 16:30 - 19:30
Kde: Modlitebna v Horní Krupé

Na táboře jsme letos bojovali v kvalifikaci na Olympiské hry. Zveme tě proto na oslavu, kde si tyto boje připomeneme. Těšit se můžeš na své kamarády i vedoucí, hry i připomenutí táborových programů. Dále proběhne premiéra filmu s některými okamžiky z tábora.

Pokud chceš, můžeš sebou vzít i kamarády, kteří na táboře nebyli a ukázat jim kousek naší olympiády.

Tímto setkáním zahajujeme nový školní rok Laviny, těšíme se na tebe.

Srdečně zvou vedoucí 

Pokempové setkání 2012

2. září chceme spolu zavzpomínat na Kids English Camp 2012.

Sejdeme se v 14:00 v Horní Krupé, konec bude okolo 17:00.

Připraveny jsou hry, dozvíme se co bylo dál s Willem a jeho kamarády, zazpíváme pár písniček, potkáme se s malými i velkými kamarády.

Srdečně zvou vedoucí 

Léto 2012

Na letošní prázdniny jsme pro Vás připravili dva pobyty.

Stanový tábor
Olympijské hry Laviny

Kids English Camp
Léto s Iry

OH
Radlice 2012 Horní Krupá
(30. června - 7. července 2012) (22. - 28. července 2012)
Fotky zde
 Video prezentace 

Potáborové setkání 2012

Fotky zde
Video Hraničářův den  

Pokempové setkání 2012


Souboj o ceny - 2. kolo

Další kolo soutěže je tu. Tentokrát se budeme učit knihy nového zákona a desatero. Zkoušet se bude 11. a 18. května. Náhradní termín bude poslední víkend v květnu a výsledky vyhlásíme 1. června. Vítězové si odměnu vyberou některý další červnový pátek.

Soutěží se opět o jednu z pěkných cen pro celou skupinu: bazén, bowling, nebo pohár. Tenhle seznam možností ještě může být rozšířen, pokud máš nějaký typ na odměnu, řekni ho vedoucím.
 
Výsledky se budou opět průměrovat, započítán bude každý, kdo v dubnu a květnu bude alespoň třikrát na Lavině a dále každý, kdo pravidelně nechodí, ale bude chtět své skupině pomoci. Za každou část půjde získat 100 bodů.

Za každou knihu budou čtyři body, za polovinu knih 50 bodů, za všechny 100 bodů. Za každou vynechanou knihu budou čtyři body dolů, za knihu, která bude správně, ale na špatném místě dva body dolů.

Za každý bod z desatera bude deset bodů. Stačí umět to, co je zvýrazněno tučně, za polovinu zvýrazněného je pět bodů. Za prohození dvou bodů v desateru se pět bodů odečte.

Nový Zákon - seznam knih

Matouš
Marek
Lukáš
Jan
Skutky Apoštolské
Římanům
První list Korintským
Druhý list Korintským
Galatským
Efezským
Filipským
Koloským
První list Tesalonickým
Druhý list Tesalonickým
První list Timoteovi
Druhý list Timoteovi
Titovi
Filemonovi
Židům
List Jakubův
První list Petrův
Druhý list Petrův
První list Janův
Druhý list Janův
Třetí list Janův
List Judův
Zjevení Janovo

Desatero Božích přikázání

  1. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne.
  2. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuje milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají.
  3. Nezneužiješ jména Hospodina, svého Boha. Hospodin nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
  4. Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host, který žije v tvých branách. V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.
  5. Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.
  6. Nezabiješ.
  7. Nesesmilníš.
  8. Nepokradeš.
  9. Nevydáš proti svému bližnímu křivé svědectví.
  10. Nebudeš dychtit po domě svého bližního. Nebudeš dychtit po ženě svého bližního ani po jeho otroku ani po jeho otrokyni ani po jeho býku ani po jeho oslu, vůbec po ničem, co patří tvému bližnímu.

Hledání ztracené grešle

Zveme tě na víkendový pobyt dětí, Laviny, mládeže a dalších lidí ze sboru CB v Horní Krupé.

Odjezd v pátek 25. 5. 2012 v 17:30 od modlitebny

Návrat v neděli 27. 5. 2012 ve 14:00 k modlitebně

S sebou: oblečení do přírody, náhradní boty, věci na spaní, hygienické potřeby a dobrou náladu

Cena: 250 Kč příhlášení u vedoucích Laviny do neděle 20. května

Pořádá Církev bratrská v Horní Krupé

25. května NENÍ Lavina - jsme na víkendovce


Stránka 8 z 121...678910...12

Dnes navštívilo stránky 5 lidí, celkově už 61383.

emailadministrace stránek
Stránky Laviny Horní Krupá
Kontakt na administrátora : Milos.Matejicka@seznam.cz
TOPlist