Nedělní zastavení

Vítejte! Jsme rádi, že jste v pavučině internetu přišli až sem. Pokud jste zde poprvé, pak se pohodlně posaďte a uvolněte. A vychutnejte si, co jsme pro vás připravili...

Podobně začínají Nedělní zastavení, která pravidelně, každou 3. neděli v měsíci od 9:00 v Horní Krupé připravujeme.

 

Právě probíhá série zastavení nad životním příběhem krále Davida.

Součástí těchto setkání je pěkná hudba, scénky, životní zkušenosti a samozřejmě zamyšlení nad uvedeným tématem. Po nedělním zastavení je připravena i káva a malé občerstvení pro příjemnou atmosféru.

Co můžete od těchto setkání čekat? Můžete očekávat kvalitní informace a fakta o lidských hodnotách z křesťanské perspektivy, které připravuje tým lidí s kazatelem Romanem Neumannem. Moc bych nám přál, aby se i chvíle nedělního zastavení staly časem velkých objevů Boží lásky v našem vlastním životě. Těšíme se na vás.

Rádi bychom vás pozvali mezi nás, abyste tato Nedělní zastavení prožili naživo. Kde nás najdete?

Jako ochutnávku z těch Nedělních zastavení, které už proběhly, můžeme nabídnout nahrávku kázání v MP3 se svědectvím na téma Quo vadis člověče aneb jaký to má všechno smysl? Kázání zde. Jako zákusek nabízíme video, které bylo součástí scénky zde. Další nahrávky jsou v sekci kázání v MP3

Více informací se dovíte na e-mailu Romana Neumanna nebo telefonu 737 745 344.

Na mapě z www.mapy.cz místo Nedělních zastavení naleznete zde

Rádi vás uvidíme.

Cyklus ve školním roce 2010/2011:

 • Červený puntík aneb list do Pergamon – 17. 10. 2010 - Červený puntík je ta část na mapě, kterou zoufale hledáme, když se ztratíme. Je to ten puntík, který nám říká, kde se nacházíme... 

 • Co tedy potřebuji? aneb list do Laodikeji - 21. 11. 2010

 • Most, který spojuje dva břehy – 19. 12. 2010 

 • Přátelství až za hrob aneb Opravdová pomoc když teče do bot – 20. 2. 2011

 • Proměnění rybáři – 20. 3. 2011

 • Vjezd do Jeruzaléma - Květná neděle – 17. 4. 2011

 • 15. 5. 2011 - kazatel Roman Neumann v Německu na konferenci pro pracovníky s dětmi oficiálně děkuje za Legoprojekt.

 • 19. 6. 20011 - kazatel na studijním pobytu v USA

Předchozí cyklus: Hodnoty, po kterých toužíme. Ale jednotlivá témata asi řeknou více. Takže prosím:

 • Pravda – 18. 10. 2009

 • Svoboda (Den boje za demokracii) - 22. 11. 2009

 • Láska – 20. 12. 2009 

 • Zdraví – 17. 1. 2010

 • Bezpečí – 21. 2. 2010

 • Přátelství – 21. 3. 2010  

 • Životní prostředí (Den Země) – 18.4. 2010

 • Rodina  (Den rodiny) – 23. 5. 2010

 • Vitalita - Vnitřní síla – 20. 6. 2010

 

 

Předchozí cyklus: K jádru křesťanství.  

 • Quo vadis člověče aneb jaký to má všechno smysl? (21.9.2008)
 • Největší bestseller všech dob aneb je Bible věrohodný zdroj? (19.10.2008)
 • Zákon zachování špíny aneb jak Bůh odstraňuje zlo? (16.11.2008)
 • Ten, od něhož se počítá letopočet aneb kdo byl Ježíš a co s ním? (21.12.2008)
 • Milost, která proměňuje aneb co znamená věřit? (18.1.2009)
 • Největší problém křesťanství - křesťané aneb nešlo by to bez církve? (15.2.2009)
 • Vnitřní pokoj aneb dobrodružství života s Bohem? (15.3.2009)

Snažili jsme se seznámit se sedmi klíčovými tezemi, které tvoří jádro či podstatu křesťanství.