neděle 20. ledna 2007

 

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15] 
studentské bohoslužby dnes večer: 19 h
slovem slouží: David Javornický
pondělí:
Zítra proběhne v naší modlitebně mimořádné ekumenické shromáždění pod vedením br. kaz. Pavla Černého a arcibiskupa Graubnera z Olomouce za účasti dalších biskupů. Kázat bude kardinál M. Vlk. Začátek je v 18 h.
 
úterý:
biblické hodiny přesouváme na pondělní ekumenické shromáždění
staršovstvo se sejde v 19,30 h 
středa:
9,30 h – setkání maminek
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
pátek:
16,00 h – dorost
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
Br. kaz. Pavel Plchot má v lednu a únoru studijní volno. Místo něj bude příští neděli kázat br. Marek Kraus.
zkouška zpěvu: 8.45 h
náboženství: 9 h
Klubíčko: 9 h
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Po shromáždění zveme k rozhovorům o kázání do Klubu.
V sobotu 17. února proběhne v Praze seminář na téma Manželství jako vztah pod vedením br. Pavla Rause. Podrobnosti a přihlášky najdete na internetu našeho sboru. Seminář je určen pro manželské páry, ale i pro ty, kteří o manželství zatím pouze uvažují.
V neděli 25. 3. bude Výroční členské shromáždění s volbou nového staršovstva (odpoledne).
V neděli 1. 4. bude v rámci dopoledního shromáždění evangelizace (Daniel Fajfr).
Přihlášky na sborovou dovolenou je třeba odevzdat nejpozději do neděle 18. února manželům Štěpánovým. Podrobnosti jsou na nástěnce.
Ve středu 31.1. budeme v našem sboru promítat film s názvem Luther, po jeho shlédnutí bude možnost diskuze. Začátek je v 17,30 h.
Pokud někdo uvítáte rozhovor s kazatelem, je možno to domluvit nejlépe na neděli odpoledne či večer, pondělí nebo úterý.
 
významné narozeniny:
24.1. Karel Bernatzik 70
25.1. Mirek Beran 60
25.1. Václav Mášl 75

Komentáře nejsou povoleny.