neděle 26. ledna 2007

[Sbor Církve bratrské v Praze 1 – Soukenická 15] 

Bratr kazatel Grulich odjíždí dnes až do úterý na kazatelskou pastorálku,
bratr kazatel Plchot čerpá studijní volno.

studentské bohoslužby dnes večer: 19 h
slovem slouží: Daniel Mayer
úterý:
15,00 h – pro seniory, slovem slouží: Jíří Hlavnička
18,30 h – pro všechny, slovem slouží: Jiří Hlavnička
 
středa:
9,30 h – setkání maminek
30.1. budeme v malém sále naší madlitebny promítat americký velkofilm s názvem "Luther" s českým dabingem. Zveme všechny přátele a členy sboru k tomuto zajímavému promítání a případné diskuzi k filmu. Film doporučujeme i dětem z dorostu a náboženství jako i mládeži. Začátek je ve středu v 17,30 h.
 
čtvrtek:
16,30 h – Awana
18,00 h – mládež
 
pátek:
dorost plánuje v závěru příštího týdne víkendovou akci
 
bohoslužba příští neděli: 10 h
slovem slouží: Petr Grulich 
zkouška zpěvu: (nutno se domluvit s dirigentkou)
náboženství: nebude
modlitební chvíle před shromážděním: 9 h
 
jiná oznámení a celocírkevní akce:
Po shromáždění zveme k rozhovorům o slyšeném Slovu do Klubu.
V sobotu 17. února proběhne v Praze seminář na téma Manželství jako vztah pod vedením br. Pavla Rause. Podrobnosti a přihlášky najdete na internetu našeho sboru. Seminář je určen pro manželské páry, ale i pro ty, kteří o manželství zatím pouze uvažují.
V neděli 25. 3. bude Výroční členské shromáždění s volbou nového staršovstva (odpoledne).
V neděli 1. 4. bude v rámci dopoledního shromáždění evangelizace (Daniel Fajfr).

Staršovstvo hledá mezi členy našeho sboru dirigenta, nebo dirigentku pro službu vedení našeho pěveckého sboru. Zahájení spolupráce připadá v úvahu nejpozději v září letošního roku. Zájemci o tuto specifickou službu nechť kontaktují kazatele sboru nejpozději do konce února letošního roku. Zároveň prosíme o modlitby za tuto záležitost.

 
významné narozeniny:
2.2. 85 let Benjamin Vacek

Komentáře nejsou povoleny.